Vận chuyển (Khu vực)

2
Cổ phiếu
79.601B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.869M
Khối lượng
−0.66%
Thay đổi
+13.22%
Hiệu suất Tháng
+5.20%
Hiệu suất Năm
+0.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PNLPOSTNL
1.4835 EUR+3.02%1.205M0.82711.658M EUR−1.98 EUR−2299.67%5.56%Vận chuyển
Theo dõi
PRXPROSUS
30.255 EUR−0.48%1.859M0.5378.889B EUR4.277.08 EUR+300.35%0.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh