Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AGL ACCORDANT GRP LTD NPV
1.855.11%0.09Sức mua mạnh15.595K62.545M9.750.18Dịch vụ Thương mại
HGH HEARTLAND GROUP HL NPV
2.370.85%0.02Mua394.169K1.398B15.750.15Tài chính
IFT INFRATIL LTD NPV
8.051.39%0.11Mua1.898M5.820B-0.074836.00Công ty dịch vụ công cộng
SCL SCALES CORP LT NPV
5.250.96%0.05Sức mua mạnh123.075K747.573M30.590.17Công nghiệp Chế biến
Tải thêm