Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ACE ASCENSION CAPITAL NPV
0.000.00%0.00Bán10.000K1.915M-0.00Dịch vụ Thương mại
AFC AFC GROUP HOLDINGS NPV
0.000.00%0.00Bán10.000K3.664M-0.00Tài chính
GFI GREENFERN INDUSTRI NPV
0.40-4.82%-0.02422.991KCông nghệ Sức khỏe
IPL INVESTORE PROP LTD NPV
1.86-1.59%-0.03Bán195.344K695.775M4.230.45Tài chính
NPH NAPIER PORT HOLDIN NPV
3.08-0.32%-0.01Bán42.265K617.617M30.560.10291.00Vận chuyển
NTL NEW TALISMAN GOLD NPV
0.0050.00%0.00Mua5.179M6.414M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PHL PROMISIA HEALTHCAR NPV
0.00-50.00%-0.00Bán3.395M42.549M228.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm