Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
AGL ACCORDANT GRP LTD NPV
1.952.09%0.04Sức mua mạnh22.658K65.926M10.580.18Dịch vụ Thương mại
BGP BRISCOE GROUP NPV
7.202.86%0.20Sức mua mạnh27.818K1.602B16.840.42Bán Lẻ
TAH THIRD AGE HEALTH S NPV
2.951.72%0.05Mua1.866K28.762M27.150.11Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Tải thêm