Chứng khoán New Zealand đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán New Zealand này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MFBMY FOOD BAG GROUP NPV
0.420NZD1.20%0.005NZD
Bán
266.163K111.788K105.46MNZD6.110.07NZD231Dịch vụ Khách hàng
PHLPROMISIA HEALTHCAR NPV
0.001NZD0.00%0.000NZD
Bán
48.566M48.566K21.285MNZD10.000.00NZD335Công nghệ Sức khỏe
RUARUA BIOSCIENCE NPV
0.220NZD−8.33%−0.020NZD
Bán Mạnh
33.215K7.307K36.72MNZD−0.06NZDDịch vụ Phân phối
TRUTRUSCREEN GROUP LT NPV
0.040NZD−2.44%−0.001NZD
Bán Mạnh
372.165K14.887K15.603MNZD−0.02NZDCông nghệ Sức khỏe
WINWINTON LAND LTD NPV
2.03NZD−5.14%−0.11NZD
Bán Mạnh
1.129K2.292K628.821MNZD20.060.11NZDTài chính