Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AFC AFC GROUP HOLDINGS NPV
0.000.00%0.00Bán10.000K3.664M-0.00Tài chính
NTL NEW TALISMAN GOLD NPV
0.0050.00%0.00Mua5.179M9.622M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PHL PROMISIA HEALTHCAR NPV
0.00-50.00%-0.00Bán3.395M21.275M228.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm