Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
AIA AUCKLAND INTL NPV
7.74-0.39%-0.03Mua1.317M11.440B24.640.32405.00Vận chuyển
FCG FONTERRA CO-OP GRP NPV
3.435.54%0.18Mua198.593K5.243B9.070.367333.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PEB PACIFIC EDGE LTD NPV
1.566.12%0.09Sức mua mạnh2.510M1.072B-0.02Công nghệ Sức khỏe
SKL SKELLERUP HOLDINGS NPV
5.944.21%0.24Sức mua mạnh137.125K1.113B27.940.21813.00Công nghiệp Chế biến
TAH THIRD AGE HEALTH S NPV
2.591.97%0.05Sức mua mạnh7.115K24.765M23.780.11Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Tải thêm