In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
46.115M
Giá trị vốn hóa thị trường
433
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.96%
Hiệu suất Tháng
+40.00%
Hiệu suất Năm
−2.17%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
SDL SOLUTION DYNAMICS NPV
3.150.00%0.00Mua43346.115M16.490.1984.00
Tải thêm