Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
53.557M
Giá trị vốn hóa thị trường
234.692K
Khối lượng
−3.23%
Thay đổi
−2.44%
Hiệu suất Tháng
+106.90%
Hiệu suất Năm
+55.84%
Hiệu suất YTD
          
WDT WELLINGTON DRIVE T NPV
0.121.67%0.00Mua272.413K51.830M-0.0095.00
Tải thêm