Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
43.185M
Giá trị vốn hóa thị trường
20.246K
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
−37.50%
Hiệu suất Năm
−13.79%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AOFAOFRIO LTD NPV
0.100 NZD0.00%0.000 NZD
Mua
20.246K2.025K NZD43.185M NZD13.700.01 NZD110