Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
171.565M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.472K
Khối lượng
−0.69%
Thay đổi
−4.67%
Hiệu suất Tháng
+11.72%
Hiệu suất Năm
−4.67%
Hiệu suất YTD
          
SPY SMARTPAY HOLDINGS NPV
0.71-0.69%-0.01Bán5.472K171.565M-0.07
Tải thêm