Phân phối Thực phẩm (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
735.748M
Giá trị vốn hóa thị trường
9.788K
Khối lượng
+0.64%
Thay đổi
+1.23%
Hiệu suất Tháng
−11.50%
Hiệu suất Năm
−10.26%
Hiệu suất YTD
           
SAN SANFORD NPV
4.331.17%0.05Mua17.763K76913.79404.882M64.560.071409.00
TGG T&G GLOBAL LTD NPV
2.700.00%0.00Bán2875.60330.867M29.830.092074.00
Tải thêm