Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
388.290M
Giá trị vốn hóa thị trường
62.886K
Khối lượng
+2.48%
Thay đổi
−0.80%
Hiệu suất Tháng
−33.19%
Hiệu suất Năm
−30.24%
Hiệu suất YTD
           
NZX NZX LIMITED NPV
1.253.31%0.04Mua174.164K217705.00378.896M23.360.05292.70
Tải thêm