Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
41.340M
Giá trị vốn hóa thị trường
26.389K
Khối lượng
+4.76%
Thay đổi
+1.54%
Hiệu suất Tháng
+88.57%
Hiệu suất Năm
−5.71%
Hiệu suất YTD
          
MHM MHM AUTOMATION LTD NPV
0.664.76%0.03Sức mua mạnh26.389K43.309M18.750.03
Tải thêm