Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

10
Cổ phiếu
8.214B
Giá trị vốn hóa thị trường
252.177K
Khối lượng
+0.38%
Thay đổi
+1.95%
Hiệu suất Tháng
−24.71%
Hiệu suất Năm
−26.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ATMTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV
4.41 NZD+0.46%548.275K0.153.188B NZD20.870.21 NZD+94.57%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CVTCOMVITA NPV
2.38 NZD+0.42%2.631K0.18167.137M NZD15.190.16 NZD+15.90%2.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
6.70 NZD−1.47%4.056K0.34677.572M NZD10.450.64 NZD+4.26%3.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
2.27 NZD+0.89%77.389K0.753.653B NZD2.380.96 NZD+166.62%22.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FWLFOLEY WINES LIMITED NPV
1.18 NZD+0.85%3.415K2.3377.569M NZD12.670.09 NZD+60.24%3.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JLGJUST LIFE GROUP LTD NPV
0.315 NZD−7.35%2680.2531.359M NZD14.380.02 NZD−38.66%4.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MWEMARLBOROUGH WINE ESTATES GROUP LTD NPV
0.156 NZD+0.65%1.391K1.7346.325M NZD156.000.00 NZD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NZKNEW ZEALAND KING S NPV
0.225 NZD0.00%24.292K0.29121.827M NZD3.290.07 NZD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SMLSYNLAIT MILK LTD NPV
1.06 NZD−1.85%143.962K1.83231.697M NZD−0.02 NZD+84.42%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SVRSAVOR LTD NPV
0.250 NZD−3.85%43.426K7.6519.396M NZD−0.01 NZD+94.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền