Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

3
Cổ phiếu
1.234B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.147K
Khối lượng
−0.86%
Thay đổi
−1.46%
Hiệu suất Tháng
−12.70%
Hiệu suất Năm
−10.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RUARUA BIOSCIENCE NPV
0.145 NZD+0.69%6640.0722.93M NZD−0.04 NZD−21.27%0.00%Dịch vụ Phân phối
STUSTEEL & TUBE HLDGS NPV
1.05 NZD−0.94%58.65K1.11174.709M NZD10.460.10 NZD+3.40%8.96%Dịch vụ Phân phối
Mua
VSLVULCAN STEEL LIMITED NPV
7.90 NZD−0.88%14.089K0.661.037B NZD11.910.66 NZD7.81%Dịch vụ Phân phối
Mua