Công nghệ Điện tử (Khu vực)

3
Cổ phiếu
547.344M
Giá trị vốn hóa thị trường
26.721K
Khối lượng
−0.69%
Thay đổi
+0.48%
Hiệu suất Tháng
+2.17%
Hiệu suất Năm
+2.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IKEIKEGPS GROUP LIMITED NPV
0.490 NZD−1.01%1.014K0.0878.412M NZD−0.10 NZD−27.84%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
RAKRAKON LIMITED NPV
0.62 NZD−4.62%83.304K1.11142.482M NZD18.340.03 NZD−67.93%2.85%Công nghệ Điện tử
SPYSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV
1.370 NZD+1.11%8.199K0.89326.45M NZD40.530.03 NZD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh