Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

6
Cổ phiếu
6.267B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.534M
Khối lượng
−0.11%
Thay đổi
+0.04%
Hiệu suất Tháng
+74.54%
Hiệu suất Năm
+21.19%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
5.807B0.00%1.622M1
140.345M-1.79%515.573K1
16.031M-0.84%730.367K2
248.863M-1.61%80.837K2
Tải thêm