Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC
22.9512.77-87.910B3.00
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC
1.6512.12-457.332M0.19
GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
27.1010.99-82.407B3.00
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
19.6010.7102.10
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
39.0010.48-10.553B3.43
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC
0.329.68
ACCESS ACCESS BANK PLC
8.909.44-23.104B0.80
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC
2.409.24-5.793B0.22
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
17.208.72-13.200B1.50
SEPLAT SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO PLC
710.008.37-24.550B39.94
LASACO LASACO ASSURANCE PLC
1.208.33-366.717M0.10
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
6.708.21-2.845B0.55
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
6.507.81-1.400B0.50
UCAP UNITED CAPITAL PLC
9.007.78-3.000B0.70
TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
0.967.29-29.670M0.07
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
7.657.24-33.174B0.52
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
104.006.73-1.908B7.00
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA
4.476.71-431.309M0.30
CONOIL CONOIL PLC
22.356.71-1.388B1.50
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
6.006.61-352.437M0.40
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
245.006.53-272.693B16.00
UACN UAC PLC - NIGERIA
10.056.47-288.130M0.65
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC
0.576.2700.04
FBNH FBN HOLDINGS PLC
7.506.00-14.238B0.45
MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
175.005.97-172.403B9.40
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
1.725.8100.10
FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
29.005.67-5.454B1.65
JAIZBANK JAIZ BANK PLC
0.575.26-883.929M0.03
PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE CO PLC
0.485.2100.03
WEMABANK WEMA BANK PLC
0.765.06-1.543B0.04
FCMB FCMB GROUP PLC
2.985.03-2.772B0.15
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC
5.005.00-7.313B0.25
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.024.90-64.712M0.05
NEM NEM INSURANCE CO PLC
1.904.66-792.075M0.09
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC
22.304.55-7.513B1.00
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA
8.904.49-41.589M0.40
BOCGAS BOC GASES PLC
11.654.29
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC
6.094.11-312.939M0.25
VITAFOAM VITAFOAM PLC - NIGERIA
17.854.00-565.345M0.70
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
3.153.97-487.266M0.12
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC
0.773.90
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA
1400.003.54-54.057B60.50
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
1.753.4200.07
STERLNBANK STERLING BANK PLC
1.503.33-864.000M0.05
CUTIX CUTIX PLC
4.803.19-220.165M0.15
AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC
715.003.08-73.119B16.62
BUACEMENT BUA CEMENT PLC
68.003.04-59.263B2.07
NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
14.152.83-1.060B0.40
PRESCO PRESCO PLC
79.502.52-2.000B2.00
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA
8.002.25-178.459M0.18
BETAGLAS BETA GLASS PLC
52.951.96
NB NIGERIAN BREWERIES PLC
48.751.93-14.075B0.94
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC
5.501.82-397.048M
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
3.901.79
IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC
1.141.75-93.280M
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC
3.001.62-297.225M0.05
ETERNA ETERNA PLC
6.671.5300.10
GUINNESS GUINNESS NIGERIA PLC
30.001.5300.46
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA
27.001.47
ARDOVA ARDOVA PLC
15.501.2300.19
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
0.931.08-2.929B0.01
CILEASING C AND I LEASING PLC
4.701.06-156.329M0.05
Tải thêm