Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABBEYBDS ABBEY BUILDING SOCIETY PLC 1.170.00%0.00Bán04.914B-0.08Tài chính
ABCTRANS ASSOCIATED BUS COMPANY PLC 0.330.00%0.00Bán50.000K547.041M2.960.111009.00Công nghiệp
ACADEMY ACADEMY PRESS PLC 0.500.00%0.00Bán0302.400M-0.01370.00Công nghiệp
AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE CO PLC 0.200.00%0.00Bán04.117BTài chính
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC 3.801.60%0.06Sức bán mạnh4.884M7.480B4.080.927.00Tài chính
ALEX ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRIES PLC 8.200.00%0.00Bán2651.804B18.600.4468.00Vật liệu cơ bản
ANINO ANINO INTERNATIONAL PLC 0.250.00%0.00Mua0
ARBICO ARBICO PLC 4.790.00%0.00Bán0
AUSTINLAZ AUSTIN LAZ AND CO PLC 2.090.00%0.00Mua02.257B0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA 6.550.00%0.00Bán14.819K1.898B7.070.93169.00Vật liệu cơ bản
BETAGLAS BETA GLASS PLC 78.000.00%0.00Bán15038.998B7.6810.15634.00Vật liệu cơ bản
BOCGAS BOC GASES PLC 4.210.00%0.00Bán7.497K1.752B7.220.58114.00Vật liệu cơ bản
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA 9.400.00%0.00Bán97.324K17.655B24.900.38562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC 28.350.00%0.00Bán283.038K19.845B11.542.46226.00Vật liệu cơ bản
CAPHOTEL CAPITAL HOTELS PLC 3.100.00%0.00Bán04.801B4.870.64451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAPOIL CAPITAL OIL PLC 0.250.00%0.00Bán01.464B-0.06Năng lượng
CCNN CEMENT CO OF NORTHERN NIGERIA PLC 22.600.00%0.00Bán260.278K28.401B5.923.82348.00Vật liệu cơ bản
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC 1.758.02%0.13Bán704.911K12.684B24.700.07126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHAMS CHAMS PLC 0.280.00%0.00Bán01.315B-0.1933.00Công nghệ
CHELLARAM CHELLARAMS PLC 3.080.00%0.00Bán02.227B-2.88Công nghiệp
CONOIL CONOIL PLC 21.900.00%0.00Bán23.142K15.198B8.932.45171.00Năng lượng
CORNERST CORNERSTONE INSURANCE CO PLC 0.21-8.70%-0.02Sức bán mạnh1.485M3.377B-0.23176.00Tài chính
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC 0.200.00%0.00Bán0710.400M8.790.02Công nghệ
CWG COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC 2.540.00%0.00Bán06.413B-0.65612.00Công nghệ
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC 0.440.00%0.00Bán05.280B8.760.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC 208.10-0.90%-1.90Bán308.267K3578.506B21.439.8014659.00Vật liệu cơ bản
DEAPCAP DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC 0.440.00%0.00Bán0660.000M2.930.15123.00Tài chính
DUNLOP DN TYRE AND RUBBER PLC 0.200.00%0.00Bán0954.534M62.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EKOCORP EKOCORP PLC 3.370.00%0.00Mua01.680B-3.87Chăm sóc sức khỏe
ELLAHLAKES ELLAH LAKES PLC 4.260.00%0.00Mua0
ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE CO PLC 22.100.00%0.00Bán01.680B289.00Vật liệu cơ bản
ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INC 18.000.00%0.00Bán1.864M445.146B7.092.5715930.00Tài chính
ETRANZACT E TRANZACT INTERNATIONAL PLC 3.950.00%0.00Bán45416.590B-0.05136.00Công nghiệp
EVANSMED EVANS MEDICAL PLC 0.500.00%0.00Bán0366.174M394.00Chăm sóc sức khỏe
FORTISMFB FORTIS MICROFINANCE BANK PLC 2.580.00%0.00Bán011.800B110.070.02Tài chính
FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC 0.200.00%0.00Bán0440.000M-0.4792.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GOLDBREW GOLDEN GUINEA BREWERIES PLC 0.890.00%0.00Mua0242.258M588.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GOLDINSURE GOLDLINK INSURANCE PLC 0.530.00%0.00Bán04.489BTài chính
GSPECPLC GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC[BLS] 5.750.00%0.00Bán10
GUINEAINS GUINEA INSURANCE PLC 0.320.00%0.00Bán01.965B14.830.02Tài chính
GUINNESS GUINNESS NIGERIA PLC 86.000.00%0.00Sức bán mạnh650.584K188.373B25.953.31804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC 2.270.00%0.00Bán51.211K4.719B6.250.36522.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC 1.420.00%0.00Bán05.922B8.630.16Tài chính
INITSPLC THE INITIATES PLC 0.620.00%0.00Bán0
INTENEGINS INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE CO PLC 0.380.00%0.00Bán0487.952M-2.15241.00Tài chính
INTERLINK INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC 3.610.00%0.00Bán0854.487M159.950.0233.00Công nghiệp
JAPAULOIL JAPAUL OIL AND MARITIME SERVICES PLC 0.240.00%0.00Bán3.606M1.503B-2.43566.00Công nghiệp
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA 25.000.00%0.00Bán10.848K33.000B5.974.198625.00Công nghiệp
JOHNHOLT JOHN HOLT PLC 0.53-8.62%-0.05Sức bán mạnh166.632K206.700M-1.74Tài chính
JULI JULI PLC 1.670.00%0.00Bán0
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC 0.590.00%0.00Bán1.778M4.720B5.370.11188.00Tài chính
MANSARD MANSARD INSURANCE PLC 2.28-0.87%-0.02Bán294.922K23.536B12.380.19300.00Tài chính
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC 0.720.00%0.00Bán10
MEDVIEWAIR MEDVIEW AIRLINE PLC 1.930.00%0.00Bán1.015K18.819B19.380.10Công nghiệp
MEYER MEYER PLC. 0.680.00%0.00Mua0198.213M-0.60275.00Vật liệu cơ bản
MOBIL MOBIL OIL PLC - NIGERIA 179.00-0.56%-1.00Bán51.316K64.547B6.2228.8088.00Năng lượng
MORISON MORISON INDUSTRIES PLC 0.550.00%0.00Mua0
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA 28.550.00%0.00Mua08.702B7.323.90130.00Năng lượng
MULTITREX MULTI TREX INTEGRATED FOODS PLC 0.360.00%0.00Bán01.340B-0.62Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MULTIVERSE MULTIVERSE RESOURCES PLC 0.200.00%0.00Bán74.000K852.388M-0.05192.00Vật liệu cơ bản
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC 3.600.00%0.00Bán45.435K5.847B5.870.611887.00Công nghiệp
NASCON NATIONAL SALT CO PLC - NIGERIA 18.60-3.38%-0.65Sức bán mạnh72.787K51.002B9.132.11537.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NCR NCR PLC - NIGERIA 6.300.00%0.00Bán0680.400M4.801.31123.00Công nghệ
NESF NIGERIA ENERGY SECTOR FUND 552.200.00%0.00Mua0
NIGERINS NIGER INSURANCE PLC 0.349.68%0.03Bán320.518K2.399B-0.12416.00Tài chính
NIG_GERMAN NIGERIAN-GERMAN CHEMICALS PLC 3.620.00%0.00Bán0
NNFM NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC 6.500.00%0.00Bán23.194K1.158B-0.60334.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NOTORE NOTORE CHEMICAL IND PLC 62.500.00%0.00Theo dõi0
NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC 0.200.00%0.00Bán325.000K1.126B74.630.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OMOMORBNK OMOLUABI MORTGAGE BANK PLC 0.580.00%0.00Bán04.497B0.04Tài chính
PHARMDEKO PHARMA DEKO PLC 1.900.00%0.00Bán0
PREMPAINTS PREMIER PAINTS PLC 10.400.00%0.00Mua01.278B-0.4057.00Vật liệu cơ bản
PRESCO PRESCO PLC 60.000.00%0.00Bán10.073K60.000B2.5223.83483.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RAKUNITY RAK UNITY PETROLEUM CO PLC 0.400.00%0.00Bán028.312M11.00Năng lượng
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC 4.50-9.09%-0.45Sức bán mạnh433.717K2.918B8.600.581992.00Công nghiệp
ROADS ROADS PLC - NIGERIA 6.600.00%0.00Theo dõi0165.000M323.00Công nghiệp
ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC 0.239.52%0.02Bán945.175K1.028B-0.19304.00Tài chính
RTBRISCOE R T BRISCOE PLC 0.460.00%0.00Bán0541.123M-2.46181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCOA SCOA NIGERIA PLC 3.250.00%0.00Bán1002.111B-3.43267.00Tài chính
SIAMLETF40 THE SIAML PENSION ETF 40 157.320.00%0.00Bán0
SKYESHELT SKYE SHELTER FUND PLC 95.000.00%0.00Bán1.000K
SMURFIT SMART PRODUCTS PLC - NIGERIA 0.440.00%0.00Bán019.800M3.00Vật liệu cơ bản
SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC 0.22-8.33%-0.02Bán4.582M2.002B11.040.02167.00Tài chính
STACO STACO INSURANCE PLC 0.480.00%0.00Bán04.484B-0.09356.00Tài chính
STDINSURE STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC 0.21-8.70%-0.02Sức bán mạnh1.005M2.970B17.680.01Tài chính
STUDPRESS STUDIO PRESS NIGERIA PLC 1.990.00%0.00Bán8951.184B3.300.6051.00Vật liệu cơ bản
SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. 0.200.00%0.00Bán145.800K2.800B-0.06159.00Tài chính
TANTALIZER TANTALIZERS PLC 0.210.00%0.00Bán0674.442M1.280.16Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THOMASWY THOMAS WYATT PLC - NIGERIA 0.250.00%0.00Bán055.000M6.590.0451.00Công nghiệp
TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC 3.500.00%0.00Bán07.863B484.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC 6.750.00%0.00Bán051.303B15.510.441343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRANSEXPR TRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC 0.780.00%0.00Bán0
TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC 0.770.00%0.00Bán4.520K
UACN UAC PLC - NIGERIA 10.000.00%0.00Bán3.594M28.813B17.540.572141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC 5.459.00%0.45Bán1.342M145.604B7.540.662645.00Tài chính
UHOMREIT UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 45.200.00%0.00Bán0
UNHOMES UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC 3.020.00%0.00Bán02.949B750.00Tài chính
UNIC UNIC INSURANCE PLC 0.200.00%0.00Bán0
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC 43.000.00%0.00Sức bán mạnh64.957K247.035B23.341.841148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNIONDICON UNION DICON SALT PLC 13.450.00%0.00Bán03.677B-0.31398.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNIVINSURE UNIVERSAL INSURANCE CO PLC 0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh200.005K4.000B4.430.0675.00Tài chính
UPDCREIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.000.00%0.00Bán230
UPL UNIVERSITY PRESS PLC 1.91-4.50%-0.09Bán1.179M823.993M4.110.46301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VANLEER GREIF NIGERIA PLC 9.100.00%0.00Mua0
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC 20.700.00%0.00Bán138.384K179.540B-10.303335.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất