Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
EUNISELL EUNISELL INTERLINKED PLC
2.910.00%0.00Theo dõi1.500K688.796M58.200.05Sản xuất Chế tạo
MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
0.200.00%0.00Bán605.000K852.388MKhoáng sản phi năng lượng
TIP THE INITIATES PLC
0.430.00%0.00Bán150.000KDịch vụ Thương mại
UNIONDICON UNION DICON SALT PLC
9.900.00%0.00Bán3002.706B-0.18Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm