Cổ phiếu Nigeria đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Nigeria này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FBNHFBN HOLDINGS PLC
−9.86%26.50 NGN12.87M0.881.319T NGN3.447.71 NGN1.69%Tài chính
Bán
NSLTECHSECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
−9.64%0.75 NGN2.928M0.564.674B NGN−0.01 NGN+7.61%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DEAPCAPDEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC
−9.46%0.67 NGN3.233M0.991.11B NGNTài chính
CHAMPIONCHAMPION BREWERY PLC
−7.04%3.30 NGN284.427K0.3327.795B NGN101.230.03 NGN−84.13%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TANTALIZERTANTALIZERS PLC
−6.00%0.47 NGN756.87K0.351.606B NGN0.00%Dịch vụ Khách hàng
JAIZBANKJAIZ BANK PLC
−5.63%1.51 NGN3.752M0.2574.498B NGN7.030.21 NGN2.81%Tài chính
ACCESSCORPACCESS HOLDINGS PLC
−5.21%20.00 NGN34.651M1.12723.477B NGN2.527.94 NGN7.58%Tài chính
Mua
UNITYBNKUNITY BANK PLC
−3.90%1.48 NGN5.14M0.1918.002B NGN−4.19 NGN0.00%Tài chính
UACNUAC PLC - NIGERIA
−3.45%15.40 NGN359.365K0.0446.672B NGN−0.34 NGN−116.91%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
ROYALEXROYAL EXCHANGE PLC
−3.17%0.61 NGN2.441M0.623.242B NGN−0.03 NGN+88.01%0.00%Tài chính
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
−2.82%31.00 NGN1.097M1.23118.594B NGN7.05%Công nghiệp Chế biến
Mua
AIICOAIICO INSURANCE PLC
−2.60%0.75 NGN5.05M1.6528.186B NGN3.720.20 NGN−11.49%3.90%Tài chính
CUSTODIANCUSTODIAN INVESTMENT PLC
−2.60%7.50 NGN1.244M1.7345.29B NGN2.622.87 NGN+55.35%9.09%Tài chính
ZENITHBANKZENITH BANK PLC
−2.35%35.25 NGN31.62M1.851.133T NGN2.4914.17 NGN9.42%Tài chính
Mua
LIVESTOCKLIVESTOCK FEEDS PLC
−2.22%1.76 NGN972.792K0.515.4B NGN−0.17 NGN−145.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
MBENEFITMUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC
−1.89%0.52 NGN2.158M0.4110.632B NGN2.400.22 NGN+186.87%0.00%Tài chính
GTCOGUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
−1.76%39.00 NGN21.208M0.771.168T NGN2.8313.79 NGN8.31%Tài chính
Sức mua mạnh
CUTIXCUTIX PLC
−1.75%2.25 NGN1.506M1.968.067B NGN9.120.25 NGN−8.84%5.24%Sản xuất Chế tạo
RTBRISCOER T BRISCOE PLC
−1.59%0.62 NGN1.019M0.58741.105M NGN0.800.78 NGN+89.12%0.00%Bán Lẻ
ELLAHLAKESELLAH LAKES PLC
−1.53%3.22 NGN1.432M0.679.81B NGN−0.32 NGN+17.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
OANDOOANDO PLC
−1.44%10.30 NGN7.409M0.77129.908B NGN0.00%Năng lượng Mỏ
CORNERSTCORNERSTONE INSURANCE CO PLC
−0.74%1.35 NGN694.834K1.4824.547B NGN1.910.71 NGN+422.41%4.41%Tài chính
FCMBFCMB GROUP PLC
−0.72%6.90 NGN14.983M1.37137.629B NGN2.392.89 NGN3.60%Tài chính
Mua
TRANSCORPTRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
−0.58%6.82 NGN15.13M0.56278.845B NGN20.270.34 NGN−13.10%0.73%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NEIMETHNEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
−0.47%2.10 NGN627.446K0.229.016B NGN−0.23 NGN−1701.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
UBAUNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
−0.45%21.90 NGN24.804M0.81752.387B NGN1.5214.46 NGN6.36%Tài chính
Sức mua mạnh
WAPCOLAFARGE CEMENT WAPCO PLC
−0.17%29.75 NGN720.894K0.43480.012B NGN9.982.98 NGN−13.52%6.71%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NIDFCHAPEL HILL DENHAM NIG. INFRAS DEBT FUND
−0.09%108.30 NGN3.983M1.90Hỗn hợp