Thiết bị / Vật tư văn phòng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
475.156M
Giá trị vốn hóa thị trường
254.056K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+1.05%
Hiệu suất Tháng
+140.00%
Hiệu suất Năm
+45.45%
Hiệu suất YTD
          
TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
0.960.00%0.00Mua254.056K475.156M5.830.16104.00
Tải thêm