Truyền thông (Khu vực)

1
Cổ phiếu
3560.004B
Giá trị vốn hóa thị trường
190.390K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.06%
Hiệu suất Tháng
+24.93%
Hiệu suất Năm
+2.94%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
3560.004B-2.86%1.510M1
Tải thêm