Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
78.265B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.196K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−1.89%
Hiệu suất Tháng
+9.55%
Hiệu suất Năm
−1.89%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền72.978BNGN0.98%0.00%4.727K3
Phim / Giải trí1.352BNGN0.00%2.025K1
Dịch vụ tiêu dùng khác517.571MNGN0.00%10.196K1
Xuất bản: Sách / Tạp chí2.776BNGN3.73%0.00%75.489K3
Nhà hàng642.326MNGN0.00%1K1