Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
947.085B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.120M
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+12.74%
Hiệu suất Tháng
+115.72%
Hiệu suất Năm
+107.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ETERNAETERNA PLC
13.60 NGN0.00%767.919K1.0017.736B NGN−3.05 NGN−3246.82%1.10%Năng lượng Mỏ
OANDOOANDO PLC
11.50 NGN−1.71%26.585M1.63145.448B NGN0.00%Năng lượng Mỏ
SEPLATSEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO PLC
2100.10 NGN0.00%27.23K0.44783.901B NGN56.8536.94 NGN−61.79%10.19%Năng lượng Mỏ
Theo dõi