Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

3
Cổ phiếu
11.762B
Giá trị vốn hóa thị trường
230.023K
Khối lượng
−2.10%
Thay đổi
+1.58%
Hiệu suất Tháng
+22.16%
Hiệu suất Năm
+30.63%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CHELLARAMCHELLARAMS PLC.
3.82 NGN0.00%00.002.762B NGN1.502.55 NGN−34.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
CUTIXCUTIX PLC
2.34 NGN0.00%273.459K0.368.243B NGN9.490.25 NGN−8.84%5.13%Sản xuất Chế tạo
EUNISELLEUNISELL INTERLINKED PLC
3.20 NGN0.00%0757.438M NGN−0.03 NGN−284.83%0.00%Sản xuất Chế tạo