Bán Lẻ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
131.433B
Giá trị vốn hóa thị trường
111.094K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.23%
Hiệu suất Tháng
+99.63%
Hiệu suất Năm
+99.63%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JULIJULI PLC
0.79 NGN0.00%00.00Bán Lẻ
RTBRISCOER T BRISCOE PLC
0.61 NGN0.00%140.554K0.08717.578M NGN0.790.78 NGN+89.12%0.00%Bán Lẻ
TOTALTOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC
385.00 NGN0.00%110.932K5.52130.716B NGN9.0642.51 NGN−9.69%6.49%Bán Lẻ