Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

2
Cổ phiếu
602.375B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.642M
Khối lượng
−4.54%
Thay đổi
+37.50%
Hiệu suất Tháng
+82.56%
Hiệu suất Năm
+37.50%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Công ty Điện lực602.375B NGN3.46%−4.54%20.642M2