Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
BANO BANK NORWEGIAN ASA
104.200.19%0.20Mua36.485K19.475B11.598.97100.00Tài chính
BWIDL BW IDEOL AS
28.000.00%0.00Bán8882.452MTài chính
EXTX EXACT THERAPEUTICS
20.807.22%1.40Bán610623.837MCông nghệ Sức khỏe
MVW M VEST WATER AS
14.174.18%0.57Bán35.440K413.706M4.00Sản xuất Chế tạo
RANA RANA GRUBER AS
51.81-0.37%-0.19Bán264.974K1.934B267.00Khoáng sản phi năng lượng
ROMER ROMERIKE SPAREBANK
162.000.00%0.001162.000M15.2810.6047.00Tài chính
Tải thêm