Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Na Uy

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Na Uyphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
35.82%28.15 NOK+2.36%11.516K0.50924.542M NOK3.987.07 NOK+56.12%51.24%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ELKELKEM ASA
34.78%17.64 NOK+2.26%675.573K0.6610.901B NOK7.882.24 NOK−86.60%34.78%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HAFNIHAFNIA LIMITED
19.09%65.70 NOK0.00%692.523K0.6432.832B NOK3.6118.21 NOK+85.14%17.55%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
17.61%77.6 NOK+2.11%41.243K1.184.592B NOK4.8715.93 NOK+101.86%16.72%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BWLPGBW LPG LTD
17.54%153.7 NOK+0.20%555.087K1.0420.163B NOK21.70%Vận chuyển
Mua
BELCOBELSHIPS ASA
17.51%18.92 NOK+1.94%207.504K0.304.688B NOK5.723.31 NOK−46.11%13.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
YARYARA INTERNATIONAL ASA
15.32%361.8 NOK+0.75%403.527K0.8091.472B NOK16.2122.32 NOK−70.03%15.32%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
14.98%148.0 NOK+1.93%324.659K0.8411.126B NOK7.9918.52 NOK+148.98%12.52%Vận chuyển
Mua
VARVAR ENERGI ASA
14.83%31.88 NOK+0.82%3.573M1.1778.936B NOK7.974.00 NOK−34.69%14.77%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CLCOCOOL COMPANY LTD
14.06%127.5 NOK+1.11%190.365K0.536.77B NOK10.40%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OKEAOKEA ASA
13.47%30.36 NOK+2.22%476.633K0.653.086B NOK4.846.27 NOK+3.32%13.47%Năng lượng Mỏ
Mua
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
12.48%5.99 NOK−1.80%40.232K0.58666.48M NOK−6.97 NOK−169.41%12.07%Vận chuyển
RANARANA GRUBER ASA
11.51%77.7 NOK+0.39%71.852K0.652.866B NOK5.0515.39 NOK+41.84%14.33%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
11.50%90.90 NOK−0.60%359.26K0.1217.446B NOK3.2627.87 NOK+63.54%14.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ODFODFJELL SE
11.49%112.5 NOK+1.35%23.12K1.467.945B NOK4.2326.58 NOK+106.28%11.49%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AMSCAMSC ASA
11.03%25.25 NOK+2.43%298.512K1.031.771B NOK14.751.71 NOK−42.48%17.82%Vận chuyển
Mua
FLNGFLEX LNG LTD (BM)
10.59%311.8 NOK+1.04%20.336K0.5516.23B NOK11.0328.28 NOK−35.81%10.59%Vận chuyển
Theo dõi
SBOSELVAAG BOLIG AS
10.36%28.80 NOK−0.52%41.152K1.582.707B NOK14.851.94 NOK−64.65%10.36%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
10.04%92.95 NOK+0.92%369.268K2.1238.903B NOK3.9823.36 NOK+89.98%10.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LEALEA BANK ASA
9.49%7.88 NOK+1.03%6310.08742.659M NOK5.811.36 NOK9.49%Tài chính
Theo dõi
NHYNORSK HYDRO ASA
9.10%62.28 NOK+0.32%3.644M1.13125.484B NOK19.803.15 NOK−79.17%9.10%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WSTEPWEBSTEP ASA
9.07%19.10 NOK+1.87%11.718K1.21517.714M NOK13.441.42 NOK−11.09%9.07%Dịch vụ Thương mại
Bán
AFGAF GRUPPEN ASA
8.90%116.2 NOK−1.53%8.096K0.3512.699B NOK20.935.55 NOK−40.71%8.90%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SUNSBSUNNDAL SPAREBANK
8.48%112 NOK0.00%1600.32309.271M NOK10.5710.60 NOK8.28%Tài chính
Theo dõi
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
8.45%5.82 NOK−1.69%255.215K1.492.911B NOK14.070.41 NOK−39.64%8.45%Tài chính
NONGSPAREBANK 1 NORD-NORGE
8.44%97.5 NOK+0.31%101.008K0.919.759B NOK8.7011.21 NOK8.44%Tài chính
Sức mua mạnh
HELGSPAREBANK 1 HELGELAND
8.34%124 NOK+0.81%5.814K0.913.321B NOK8.34%Tài chính
Sức mua mạnh
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
8.34%299.0 NOK+1.87%45.197K1.0415.713B NOK5.3056.39 NOK+48.31%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SPOGSPAREBANKEN OST
8.03%47.7 NOK+0.85%1.241K0.06980.585M NOK2.9815.99 NOK8.03%Tài chính
Mua
NISBNIDAROS SPAREBANK
7.89%110 NOK+0.92%500.24123.014M NOK3.6530.13 NOK7.89%Tài chính
Theo dõi
AKRBPAKER BP ASA
7.68%300.0 NOK+2.01%738.785K0.88185.878B NOK14.0521.35 NOK−45.74%7.91%Năng lượng Mỏ
Mua
TELTELENOR ASA
7.66%123.20 NOK+0.45%1.25M0.59171.644B NOK22.615.45 NOK−20.34%7.66%Truyền thông
Mua
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
7.62%71.10 NOK−1.46%364.291K2.1014.562B NOK119.380.60 NOK−95.47%7.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DNODNO ASA
7.54%10.050 NOK+1.01%1.828M0.839.701B NOK18.770.54 NOK−86.20%10.05%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EQNREQUINOR ASA
7.51%334.75 NOK+0.54%2.376M0.86996.074B NOK5.8657.09 NOK−20.25%3.49%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
VEIVEIDEKKE
7.50%104.0 NOK+0.58%80.065K1.5313.954B NOK7.50%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ROMSBROMSDAL SPAREBANK
7.39%117 NOK+0.72%500.06326.094M NOK3.3035.45 NOK7.16%Tài chính
Theo dõi
PARBPARETO BANK ASA
7.32%52.6 NOK−0.19%9.526K0.584.046B NOK6.148.57 NOK7.32%Tài chính
Sức mua mạnh
GSFGRIEG SEAFOOD
7.29%62.60 NOK+1.46%491.752K2.246.927B NOK7.29%Công nghiệp Chế biến
Mua
BWOBW OFFSHORE LTD
7.08%21.78 NOK+1.30%286.021K1.053.888B NOK4.075.35 NOK+99.19%6.96%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MULTIMULTICONSULT ASA
7.03%125.0 NOK−2.34%17.686K0.223.54B NOK12.2210.23 NOK−3.41%7.03%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SADGSANDNES SPAREBANK
6.97%85.2 NOK−1.84%1.858K0.221.817B NOK0.30287.17 NOK6.97%Tài chính
Sức mua mạnh
MELGMELHUS SPAREBANK
6.92%160 NOK+0.63%530.24441.42M NOK6.8423.41 NOK6.92%Tài chính
Theo dõi
STROSTRONGPOINT ASA
6.74%13.15 NOK−1.50%41.156K1.06596.599M NOK85.280.15 NOK−72.28%6.74%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SNORSPAREBANK 1 NORDMORE
6.61%122 NOK+0.83%100.011.096B NOK8.9413.65 NOK6.61%Tài chính
Mua
SOGNSOGN SPAREBANK
6.41%156 NOK+4.00%1.641K7.6398.67M NOK8.6018.13 NOK6.41%Tài chính
Theo dõi
GRONGGRONG SPAREBANK
6.38%141 NOK0.00%440.06560.119M NOK6.38%Tài chính
Theo dõi
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
6.10%41.36 NOK+0.98%524.302K0.9324.391B NOK−0.59 NOK−110.25%6.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELMRAELMERA GROUP ASA
6.10%25.32 NOK+2.93%158.108K0.722.813B NOK47.340.53 NOK−79.37%6.10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ROMERROMERIKE SPAREBANK
5.93%117 NOK+3.54%1500.11320.499M NOK11.4110.25 NOK5.93%Tài chính
Theo dõi
DNBDNB BANK ASA
5.89%208.8 NOK−1.69%2.253M1.47327.644B NOK8.8723.53 NOK5.89%Tài chính
Theo dõi
SB68SPAREBANK 68 GRADER NORD
5.86%162.00 NOK0.00%340.31484.821M NOK10.3615.64 NOK5.86%Tài chính
Theo dõi
SRBNKSPAREBANK 1 SR-BANK ASA
5.86%120.7 NOK+1.00%155.752K1.4131.575B NOK8.0614.97 NOK5.86%Tài chính
Mua
SOAGSPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
5.71%312 NOK−1.89%1750.073.865B NOK7.3042.76 NOK5.71%Tài chính
Sức mua mạnh
HSPGHOLAND OG SETSKOG SPAREBANK
5.69%123 NOK−6.82%270.2184.612M NOK11.5910.61 NOK5.69%Tài chính
Theo dõi
TOTGTOTENS SPAREBANK
5.64%194 NOK−0.51%1.935K2.401.194B NOK4.5342.83 NOK5.64%Tài chính
Mua
SKUESKUE SPAREBANK
5.58%224 NOK0.00%800.15468.665M NOK8.3126.97 NOK5.58%Tài chính
Sức mua mạnh
TYSBTYSNES SPAREBANK
5.47%111 NOK−0.89%90.17209.218M NOK6.4117.32 NOK5.47%Tài chính
Theo dõi
SVEGSPAREBANKEN VEST
5.43%102.4 NOK+1.19%54.378K0.8611.093B NOK8.1512.56 NOK5.43%Tài chính
Sức mua mạnh
SPOLSPAREBANK 1 OSTLANDET
5.38%129.0 NOK+2.06%25.511K1.0214.641B NOK9.7213.28 NOK5.38%Tài chính
Mua
AASBAASEN SPAREBANK
5.33%122 NOK−1.61%60.02211.031M NOK9.9212.30 NOK5.33%Tài chính
Theo dõi
PROTPROTECTOR FORSIKRING ASA
5.32%186.8 NOK−0.53%145.867K2.7915.468B NOK10.4717.85 NOK+213.04%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BOUVBOUVET ASA
5.32%57.0 NOK−0.52%15.598K0.595.81B NOK18.043.16 NOK+8.04%5.32%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EPREUROPRIS ASA
5.29%71.35 NOK+0.63%145.162K0.9011.413B NOK12.815.57 NOK−17.66%3.88%Bán Lẻ
Mua
GCCGRAM CAR CARRIERS ASA
5.25%206.0 NOK+1.98%29.305K0.435.916B NOK8.9623.00 NOK8.03%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ATEAATEA ASA
5.24%120.2 NOK+0.84%30.173K0.7113.32B NOK15.787.62 NOK+0.41%5.24%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ABLABL GROUP ASA
5.24%12.70 NOK+2.42%8.119K0.221.524B NOK5.65%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MORGSPAREBANKEN MORE
5.16%78.80 NOK+1.74%14.01K0.743.827B NOK4.2718.47 NOK5.16%Tài chính
Sức mua mạnh
JARENJAEREN SPAREBANK
5.00%248 NOK−0.80%300.071.229B NOK10.2724.14 NOK5.00%Tài chính
Theo dõi
KIDKID ASA
4.92%114.4 NOK+2.33%80.947K1.884.544B NOK19.425.89 NOK−22.58%5.14%Bán Lẻ
Mua
MINGSPAREBANK 1 SMN
4.86%133.4 NOK−0.30%90.093K0.5619.236B NOK10.4212.80 NOK4.86%Tài chính
Sức mua mạnh
NORTHNORTH ENERGY ASA
4.83%2.07 NOK0.00%46.329K1.05242.711M NOK4.83%Tài chính
TGSTGS ASA
4.78%125.9 NOK+3.28%687.236K1.0415.878B NOK20.826.05 NOK4.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AURGAURSKOG SPAREBANK
4.72%212 NOK0.00%20.02979.991M NOK4.5846.29 NOK4.72%Tài chính
Theo dõi
ENTRAENTRA ASA
4.65%109.3 NOK−0.27%217.402K0.9719.962B NOK−17.06 NOK−258.55%4.65%Tài chính
Theo dõi
GJFGJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4.50%184.7 NOK+0.82%261.505K0.7791.598B NOK21.218.71 NOK−23.90%4.50%Tài chính
Theo dõi
VVLVOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
4.49%234 NOK0.00%150.03515.67M NOK7.5431.03 NOK4.49%Tài chính
Sức mua mạnh
SOONSPAREBANK 1 SOROST-NORGE
4.44%58.6 NOK0.00%9.901K0.138.199B NOK8.606.82 NOK4.44%Tài chính
Theo dõi
REACHREACH SUBSEA ASA
4.39%4.17 NOK+1.71%308.852K1.521.111B NOK6.270.66 NOK+89.61%4.39%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SORSPAREBANKEN SOR
4.36%139.0 NOK+1.09%16.834K0.015.714B NOK8.1916.97 NOK4.36%Tài chính
Mua
RINGSPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
4.25%296 NOK−3.90%210.014.82B NOK9.5031.14 NOK4.25%Tài chính
Theo dõi
BIENBIEN SPAREBANK ASA
4.16%89.4 NOK+0.45%5235.19505.538M NOK4.16%Tài chính
Sức mua mạnh
ELIMPELEKTROIMPORTOREN AS
4.10%12.60 NOK+3.28%206.912K2.25326.743M NOK158.290.08 NOK4.10%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MOWIMOWI ASA
4.00%183.65 NOK−0.65%1.083M1.3395.588B NOK21.258.64 NOK−41.21%3.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CONTXCONTEXTVISION AB
3.98%7.84 NOK−0.51%27.069K0.27609.656M NOK16.840.47 NOK+125.64%3.88%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
STBSTOREBRAND ASA
3.91%95.70 NOK+1.03%1.194M1.2743.918B NOK14.176.75 NOK+22.38%3.91%Tài chính
Mua
OLTOLAV THON EIENDOMSSELSKAP
3.78%170.5 NOK−0.87%51.908K1.4417.454B NOK−8.23 NOK−118.30%3.78%Tài chính
Sức mua mạnh
ORKORKLA ASA
3.71%80.90 NOK0.00%746.829K0.5580.623B NOK15.075.37 NOK+3.37%3.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SALMSALMAR ASA
3.43%580.4 NOK−0.51%123.939K0.9584.539B NOK56.5410.27 NOK−68.90%3.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PENPANORO ENERGY ASA
3.37%26.50 NOK+2.47%371.316K0.693.024B NOK8.623.07 NOK+18.77%3.37%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
20202020 BULKERS LTD
3.36%117.5 NOK+0.86%105.79K0.752.65B NOK5.60%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ELOELOPAK ASA
3.19%27.40 NOK+1.67%191.736K2.537.255B NOK10.222.68 NOK+631.81%3.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
TRETREASURE ASA
3.10%19.85 NOK+2.58%3.424K1.463.971B NOK5.953.34 NOK−82.40%3.10%Tài chính
BAKKAP/F BAKKAFROST
2.99%528.5 NOK+1.15%22.821K0.5230.895B NOK50.6910.43 NOK−69.44%2.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SMOPSMARTOPTICS GROUP AS
2.93%19.40 NOK+13.78%6.614K0.661.642B NOK23.570.82 NOK+22.72%2.93%Công nghệ Điện tử
Mua
RISHGC RIEBER SHIPPING ASA
2.86%8.74 NOK0.00%9330.05752.403M NOK7.061.24 NOK−72.59%2.86%Dịch vụ Công nghiệp
B2IB2 IMPACT ASA
2.85%7.15 NOK+2.00%357.159K0.202.714B NOK7.720.93 NOK−2.90%2.85%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
2.75%445.6 NOK+2.30%167.446K0.9076.462B NOK22.2120.06 NOK+43.74%2.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
POLPOLARIS MEDIA ASA
2.70%55.0 NOK−0.90%9650.512.72B NOK195.800.28 NOK−91.31%2.70%Dịch vụ Khách hàng
BEWIBEWI ASA
2.70%23.90 NOK+7.66%209.031K0.524.256B NOK−1.00 NOK−129.89%2.70%Công nghiệp Chế biến
Mua