Các công ty của Na Uy nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Na Uy nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EQNREQUINOR ASA
455.969B NOK351.15 NOK−0.62%2.986M1.051T NOK4.5078.00 NOK70.81%2.95%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
AKRBPAKER BP ASA
28.807B NOK296.0 NOK−0.20%1.216M187.079B NOK12.3523.97 NOK−25.03%7.63%Năng lượng Mỏ
Mua
NHYNORSK HYDRO ASA
23.611B NOK67.20 NOK2.60%6.45M135.834B NOK10.096.66 NOK−45.71%8.41%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
14.774B NOK84.60 NOK−1.74%111.406K35.735B NOK4.0221.07 NOK155.61%7.15%Vận chuyển
Mua
TELTELENOR ASA
13.355B NOK121.50 NOK1.08%1.657M170.034B NOK26.144.65 NOK−40.34%7.65%Truyền thông
Mua
AKERAKER ASA
11.808B NOK659.5 NOK0.69%34.208K48.992B NOK−20.14 NOK64.20%4.47%Tài chính
Sức mua mạnh
AKHAKER HORIZONS ASA
11.327B NOK4.590 NOK5.71%4.27M3.169B NOK−9.64 NOK0.00%Tài chính
Mua
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
9.349B NOK8.542 NOK0.61%5.009M8.213B NOK93.870.09 NOK−72.22%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
8.078B NOK43.20 NOK−2.53%1.02M21.092B NOK12.693.40 NOK177.93%2.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VARVAR ENERGI ASA
8.052B NOK31.22 NOK0.42%2.963M77.938B NOK10.852.88 NOK15.02%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DNODNO ASA
7.959B NOK10.57 NOK0.86%1.243M10.306B NOK4.322.45 NOK−13.51%9.46%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ELKELKEM ASA
7.074B NOK21.68 NOK0.46%1.402M13.701B NOK2.807.75 NOK−44.91%27.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
YARYARA INTERNATIONAL ASA
6.707B NOK405.3 NOK0.90%594.462K103.24B NOK10.6638.01 NOK−29.45%13.57%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BONHRBONHEUR ASA
6.222B NOK224.0 NOK0.90%12.847K9.527B NOK8.3726.76 NOK847.61%2.23%Vận chuyển
Mua
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
5.352B NOK75.25 NOK1.69%204.491K15.187B NOK14.615.15 NOK−55.01%7.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SDRLSEADRILL LIMITED
4.885B NOK484.0 NOK−2.22%43.291K38.655B NOK7.1268.00 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FLNGFLEX LNG LTD (BM)
4.835B NOK320.0 NOK−1.60%63.266K17.088B NOK11.1228.76 NOK−23.48%9.95%Vận chuyển
Theo dõi
SUBCSUBSEA 7 S.A.
4.339B NOK147.40 NOK−2.58%635.574K43.357B NOK144.851.02 NOK−51.52%0.68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NELNEL ASA
4.122B NOK8.394 NOK2.82%8.134M14.026B NOK−0.95 NOK−46.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SCATCSCATEC ASA
4.026B NOK63.00 NOK2.11%298.939K10.012B NOK292.340.22 NOK3.08%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
3.826B NOK44.88 NOK0.85%624.888K26.725B NOK44.101.02 NOK−80.66%5.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CLCOCOOL COMPANY LTD
3.353B NOK145.9 NOK0.48%277.207K7.833B NOK2.86%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
3.273B NOK77.00 NOK−2.90%203.376K14.689B NOK3.1024.87 NOK171.57%13.66%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WWIWILH. WILHELMSEN HLDG ASA
3.139B NOK312.5 NOK0.32%3.019K13.714B NOK2.81111.09 NOK593.09%2.88%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BNORBLUENORD ASA
3.05B NOK519 NOK0.19%10.872K13.599B NOK11.5544.93 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
DOFGDOF GROUP ASA
2.909B NOK51.00 NOK−0.51%542.756K8.916B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HAFNIHAFNIA LIMITED
2.81B NOK66.55 NOK−0.67%1.541M33.257B NOK3.2920.25 NOK18.20%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
2.796B NOK15.135 NOK1.78%957.395K51.891B NOK−0.29 NOK−507.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
2.757B NOK441.2 NOK−0.63%132.662K77.445B NOK23.1019.10 NOK58.79%2.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
2.7B NOK111.05 NOK2.30%488.106K21.206B NOK28.063.96 NOK−20.82%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NSKOGNORSKE SKOG ASA
2.673B NOK46.44 NOK2.52%400.72K4.378B NOK4.779.74 NOK−30.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BWEBW ENERGY LIMITED
2.502B NOK27.35 NOK0.18%201.738K7.056B NOK26.891.02 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BWOBW OFFSHORE LTD
2.401B NOK24.60 NOK−0.24%1.05M4.448B NOK4.675.27 NOK72.85%6.01%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BWLPGBW LPG LTD
2.359B NOK134.7 NOK−0.52%229.886K17.705B NOK8.2216.39 NOK42.20%14.97%Vận chuyển
Mua
OKEAOKEA ASA
2.335B NOK38.16 NOK0.79%555.092K3.965B NOK5.486.96 NOK15.95%10.48%Năng lượng Mỏ
Mua
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
2.113B NOK2.240 NOK2.75%1.5M2.123B NOK−0.35 NOK−130.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
2.053B NOK115.0 NOK2.50%112.894K8.812B NOK7.2215.92 NOK146.77%12.90%Vận chuyển
Mua
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
2.024B NOK137.8 NOK1.17%12.746K7.564B NOK2.83%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
1.86B NOK23.70 NOK0.85%1.049M7.003B NOK−1.63 NOK−309.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NOMNORDIC MINING ASA
1.805B NOK0.619 NOK−0.80%7.319M1.342B NOK−0.19 NOK−126.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
1.801B NOK27.06 NOK1.73%2.884M2.077B NOK3.517.72 NOK0.00%Vận chuyển
Theo dõi
GSFGRIEG SEAFOOD
1.684B NOK78.20 NOK0.51%158.375K8.78B NOK−3.19 NOK5.75%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SHLFSHELF DRILLING LTD
1.592B NOK37.50 NOK−1.32%1.275M7.275B NOK−2.16 NOK45.48%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BELCOBELSHIPS ASA
1.588B NOK18.04 NOK−0.33%163.508K4.557B NOK3.994.53 NOK−12.21%15.52%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ODFODFJELL SE
1.556B NOK96.4 NOK1.05%117.301K6.86B NOK3.7026.04 NOK601.13%13.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PGSPGS ASA
1.547B NOK9.370 NOK−0.15%16.343M8.951B NOK−0.79 NOK75.17%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
TGSTGS ASA
1.542B NOK146.6 NOK0.55%809.649K19.095B NOK32.624.49 NOK3.96%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SCHASCHIBSTED ASA
1.487B NOK240.9 NOK−0.45%316.407K54.063B NOK−10.71 NOK93.63%0.83%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MOWIMOWI ASA
1.469B NOK189.55 NOK0.74%663.83K98.018B NOK24.707.67 NOK−43.99%4.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VEIVEIDEKKE
1.448B NOK97.6 NOK−0.81%108.064K13.172B NOK7.94%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
1.405B NOK66.30 NOK3.67%1.117M5.938B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
1.382B NOK33.4 NOK−0.30%210404.404M NOK−42.85 NOK−760.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
1.289B NOK310.0 NOK−0.48%76.371K16.597B NOK5.9252.40 NOK76.16%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
1.256B NOK37.85 NOK−0.53%398.111K8.962B NOK17.442.17 NOK−23.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OETOKEANIS ECO TANKERS CORP
1.188B NOK276.0 NOK0.73%88.188K8.936B NOK6.9139.95 NOK9658.48%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ATEAATEA ASA
1.161B NOK133.6 NOK2.30%27.813K14.93B NOK17.247.75 NOK3.76%4.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
B2HB2H
1.157B NOK6.92 NOK0.29%128.332K2.679B NOK5.951.16 NOK17.76%2.89%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
1.146B NOK11.33 NOK4.71%378.172K6.846B NOK−0.31 NOK18.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ORKORKLA ASA
1.124B NOK79.98 NOK0.53%1.839M79.706B NOK15.035.32 NOK6.45%3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
1.107B NOK10.70 NOK−1.47%112.021K3.118B NOK5.761.86 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
1.089B NOK12.86 NOK1.90%1.052M3.807B NOK−0.69 NOK−415.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
KAHOTKAHOOT! ASA
1.035B NOK34.77 NOK0.06%4.259M17.136B NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
MPCCMPC CONTAINER SHIPS ASA
1.027B NOK17.435 NOK−0.29%4.728M7.73B NOK1.6810.40 NOK34.59%34.41%Vận chuyển
Mua
HPURHEXAGON PURUS ASA
973.413M NOK13.90 NOK5.14%514.063K3.847B NOK−1.82 NOK−11.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BORRBORR DRILLING LIMITED
897.795M NOK75.20 NOK−3.34%445.341K19.225B NOK−4.19 NOK77.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
897.592M NOK69.4 NOK−0.29%21.416K4.193B NOK4.3615.93 NOK101.86%18.74%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BAKKAP/F BAKKAFROST
853.638M NOK547.5 NOK2.53%97.368K32.373B NOK52.3110.47 NOK−53.95%2.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EWINDEDDA WIND ASA
823.442M NOK24.80 NOK1.02%12.243K2.785B NOK6702.700.00 NOK−98.90%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SAGASAGA PURE ASA
812.198M NOK1.418 NOK0.28%347.471K687.558M NOK−0.63 NOK14.10%Tài chính
PRSPROSAFE SE (SN)
805.659M NOK94.4 NOK2.16%30.977K1.087B NOK−50.06 NOK−149.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SALMSALMAR ASA
784M NOK543.4 NOK1.46%143.625K78.742B NOK53.2410.21 NOK−70.08%3.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ARCHARCHER LTD
782.089M NOK0.922 NOK3.36%3.682M1.498B NOK−0.29 NOK56.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BWEKBW EPIC KOSAN LTD
757.416M NOK21.6 NOK0.93%9153.444B NOK10.212.12 NOK1297.42%5.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
750.956M NOK27.90 NOK0.72%21K937.99M NOK3.957.07 NOK56.12%50.50%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NOLNORTHERN OCEAN LTD
735.946M NOK15.00 NOK−1.70%144.906K2.724B NOK−5.93 NOK−763.39%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CARACARASENT ASA
654.502M NOK15.50 NOK0.00%7.351M1.234B NOK−0.61 NOK−437.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
642.5M NOK122.15 NOK−0.61%874.207K36.126B NOK33.443.65 NOK−0.60%1.47%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
641M NOK5.15 NOK0.78%280.155K2.533B NOK13.550.38 NOK−56.92%9.71%Tài chính
NORSENORSE ATLANTIC ASA
632.849M NOK20.925 NOK−2.47%169.768K1.392B NOK−77.87 NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
620.849M NOK5.90 NOK−1.17%42.221K644.628M NOK−1.04 NOK−106.80%12.48%Vận chuyển
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
617.5M NOK53.9 NOK0.75%121.64K2.127B NOK7.776.94 NOK68.71%2.35%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
566.747M NOK33.7 NOK6.65%42.346K3.37B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SALMESALMON EVOLUTION ASA
561.675M NOK6.21 NOK−0.96%207.903K2.571B NOK−0.22 NOK−142.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BEWIBEWI ASA
544.683M NOK29.80 NOK3.47%286.36K5.713B NOK177.700.17 NOK−95.26%2.01%Công nghiệp Chế biến
Mua
XXLXXL ASA
539M NOK0.618 NOK0.82%1.664M821.258M NOK−1.40 NOK−1505.40%39.43%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
PEXIPPEXIP HOLDING ASA
507.706M NOK18.20 NOK1.17%221.845K1.9B NOK−1.03 NOK50.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HEXHEXAGON COMPOSITES ASA
502.835M NOK27.42 NOK0.15%572.379K5.49B NOK−1.61 NOK−13.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
AFGAF GRUPPEN ASA
494M NOK124.6 NOK1.47%11.693K13.409B NOK18.956.58 NOK−34.16%8.43%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ACRAXACTOR ASA
492.693M NOK5.48 NOK1.48%386.095K1.656B NOK4.201.30 NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
RANARANA GRUBER ASA
481.843M NOK59.0 NOK1.72%76.16K2.185B NOK4.2913.75 NOK25.12%15.10%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ADEADEVINTA ASA
467.539M NOK105.9 NOK0.09%1.327M129.536B NOK−15.00 NOK−2225.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MGNMAGNORA ASA
434.9M NOK36.30 NOK0.28%92.55K2.423B NOK0.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NRCNRC GROUP ASA
427M NOK11.56 NOK2.30%86.87K843.044M NOK−4.81 NOK−1163.72%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AMSCAMSC ASA
422.114M NOK41.20 NOK0.49%35.219K2.961B NOK19.552.11 NOK−20.49%12.24%Vận chuyển
Mua
AKASTAKASTOR ASA
421M NOK11.86 NOK−0.34%51.974K3.221B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IWSINTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA
408.678M NOK36.4 NOK7.06%6501.425B NOK−0.86 NOK38.49%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NOAPNORDIC AQUA PARTNERS AS
402.064M NOK70.5 NOK2.92%4501.05B NOK−7.75 NOK−77.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SBOSELVAAG BOLIG AS
391.754M NOK28.40 NOK−2.07%101.011K2.655B NOK11.022.58 NOK−58.93%10.56%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
RISHGC RIEBER SHIPPING ASA
374.523M NOK6.02 NOK−1.31%84.781K518.246M NOK6.910.87 NOK−72.23%4.15%Dịch vụ Công nghiệp
SDSDS.D. STANDARD ETC PLC
366.982M NOK1.880 NOK0.21%279.611K970.564M NOK0.00%Tài chính