Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BSP_ME BLACK SEA.PROPERTY
2.62-44.26%-2.08Bán1.000K67.911MTài chính
PEN PANORO ENERGY ASA
7.9536.13%2.11Bán4.671M376.335M4.251.39Năng lượng Mỏ
NORTH NORTH ENERGY ASA
1.3535.00%0.35Mua2.345M113.499M-0.13Năng lượng Mỏ
KOA KONGSBERG AUTOMOT
1.47-19.98%-0.37Bán24.153M814.269M2.920.6310908.00Sản xuất Chế tạo
SOFF SOLSTAD OFFSHORE
0.5913.24%0.07Bán7.539M137.828MDịch vụ Công nghiệp
BDRILL BORR DRILLING LTD
6.2517.72%0.94Bán2.988M609.501M-24.96Dịch vụ Công nghiệp
STORM STORM REAL EST ASA
1.8012.50%0.20Bán6.953K15.814M-0.29Tài chính
FRO FRONTLINE LTD
82.00-14.49%-13.90Bán4.672M20.503B14.866.90157.00Vận chuyển
IOX INTEROIL ASA
1.4018.24%0.22Bán1.986M169.905M-0.39Năng lượng Mỏ
OBSERV OBSERVE MEDICAL
9.40-5.05%-0.50Mua1.677KCông nghệ Điện tử
QEC QUESTERRE ENERGY
0.9218.68%0.14Bán5.784M311.088M0.731.068.00Năng lượng Mỏ
PGS PGS ASA
3.8510.00%0.35Bán10.875M1.219B-1.79Dịch vụ Công nghiệp
DNO DNO ASA
4.8320.45%0.82Mua54.694M3.149B6.410.631318.00Năng lượng Mỏ
PRS PROSAFE SE (SN)
1.98-0.70%-0.01Mua1.912M90.869M-43.16Dịch vụ Công nghiệp
BWO BW OFFSHORE LTD
23.1814.98%3.02Bán2.673M3.374B4.002126.00Dịch vụ Công nghiệp
OET OKEANIS ECO TANKER
59.60-11.31%-7.60Bán224.128K2.397B-1.909.00Sản xuất Chế tạo
RAKP RAK PETROLEUM PLC
5.0812.89%0.58Bán246.827K1.203B1073.00Năng lượng Mỏ
NODL NORTHERN DRILLING
4.6412.33%0.51Bán272.908K57.998M-0.92Dịch vụ Công nghiệp
HAVI HAVILA SHIPPING
2.13-6.17%-0.14Bán50.799K50.881M-13.48Dịch vụ Công nghiệp
ZWIPE_ME ZWIPE AS
4.0014.29%0.50Mua357.111K99.549M-5.9722.00Công nghệ Điện tử
OTELLO OTELLO CORP ASA
9.76-15.13%-1.74Bán582.560K1.618B-1.48Dịch vụ Công nghệ
AXA AXACTOR SE (SN)
6.81-2.71%-0.19Bán3.328M1.437B7.711.041152.00Dịch vụ Thương mại
INDUCT_ME INDUCT AS
4.609.52%0.40Mua10.677K55.977M-1.189.00Dịch vụ Công nghệ
PLCS POLARCUS LIMITED
0.3014.91%0.04Bán5.184M136.154M-0.18Dịch vụ Công nghiệp
AWDR AWILCO DRILLING PL
5.085.61%0.27Bán41.090K261.991M-5.11Dịch vụ Công nghiệp
AQUA AQUALISBRAEMAR ASA
2.888.27%0.22Bán24.883K183.083M1.93Dịch vụ Công nghiệp
SALMON SALMONES CAMANCHAC
56.00-2.10%-1.20Bán6.107K3.347B10.905.321831.00Công nghiệp Chế biến
EAM EAM SOLAR ASA
10.209.91%0.92Mua17.493K63.452M-0.02Công ty dịch vụ công cộng
PNOR PETRONOR E&P LTD
0.6811.99%0.07Mua1.547M563.566MNăng lượng Mỏ
AEGA AEGA ASA
1.25-2.34%-0.03Mua8.282K59.103M0.62Hỗn hợp
AKERBP AKER BP ASA
155.1510.90%15.25Mua3.471M46.094B39.953.501703.00Năng lượng Mỏ
AMSC AMER SHIPPING COMP
20.806.78%1.32Mua134.567K1.172B1.22Sản xuất Chế tạo
NOL NORTHERN OCEAN LTD
8.10-5.76%-0.49Bán627.804KDịch vụ Công nghiệp
ELE ELEMENT ASA
3.678.25%0.28Mua425.664K61.399M-10.51Khoáng sản phi năng lượng
BWE BW ENERGY LIMITED
11.2014.29%1.40Mua1.530MDịch vụ Công nghiệp
RISH GC RIEBER SHIPPING
5.10-8.93%-0.50Bán48.272K481.784M33.450.17152.00Dịch vụ Công nghiệp
KOMP KOMPLETT BANK ASA
4.04-7.01%-0.30Bán1.071M764.098M4.081.12140.00Tài chính
KCC KLAVENESS COMB CAR
29.00-10.77%-3.50Bán5491.393B331.970.10Vận chuyển
ZAL ZALARIS ASA
27.905.68%1.50Mua27.358K522.784M-0.24Dịch vụ Thương mại
HUNT HUNTER GROUP ASA
3.94-9.84%-0.43Bán11.932M2.580B17.180.25Năng lượng Mỏ
QFUEL_ME QUANTAFUEL AS
120.00-3.23%-4.00Theo dõi4.088K1.341B18.00Dịch vụ Phân phối
BRA_ME BRABANK ASA (NEW)
0.29-9.38%-0.03Bán129.292K158.694M51.00Tài chính
SPONE_ME SPECTRUMONE AB
0.54-11.48%-0.07Sức bán mạnh256.178K89.970M-0.87Dịch vụ Công nghệ
TGS TGS NOPEC GEOPH.CO
139.008.98%11.45Mua1.430M16.079B16.437.83Dịch vụ Công nghiệp
AKSO AKER SOLUTIONS ASA
6.519.14%0.55Bán8.746M1.512B39.270.1515956.00Dịch vụ Công nghiệp
LIFE_ME LIFECARE AS
2.220.00%0.00Bán25.816KCông nghệ Sức khỏe
FIVEPG 5TH PLANET GAMES
0.415.40%0.02Mua606.010K18.431M47.00Dịch vụ Công nghệ
AGS AXXIS GEO SOLUTION
0.523.60%0.02Bán379.461K29.410MVận chuyển
ZENA_ME ZENITH ENERGY LTD
0.10-3.67%-0.00Mua4.325M
NOFI NORWEGIAN FIN HLDG
37.80-6.67%-2.70Bán1.618M7.422B3.8310.5787.00Tài chính
GIG GAMING INNOVATION
4.41-6.37%-0.30Mua239.279K443.728M-7.19Dịch vụ Khách hàng
NAPA NAPATECH A/S
3.31-10.19%-0.38Bán113.788K314.372M-0.3881.00Công nghệ Điện tử
VISTIN VISTIN PHARMA ASA
7.4611.34%0.76Mua441.814K330.811M4.501.49Công nghệ Sức khỏe
AKER AKER ASA
266.6010.62%25.60Bán486.960K17.201B-20.6420922.00Tài chính
SUBC SUBSEA 7 S.A.
57.007.59%4.02Mua1.709M14.939B-2.58Dịch vụ Công nghiệp
ARCHER ARCHER LTD
1.9710.06%0.18Bán788.843K291.658M-2.87Dịch vụ Công nghiệp
OCY OCEAN YIELD ASA
26.2011.73%2.75Bán748.624K4.012B-2.4417.00Dịch vụ Công nghiệp
XXL XXL ASA
7.80-5.28%-0.43Mua4.199M1.500B-1.89Bán Lẻ
CLOUD_ME CLOUDBERRY CLEAN
14.20-5.32%-0.8025.965KDịch vụ Công nghiệp
LAVO_ME LAVO.TV AS
0.033.45%0.00Bán675.582K4.859MDịch vụ Công nghệ
ADSC_ME ADS CRUDE CARRIERS
21.90-8.75%-2.10Bán1.191M512.248M-0.39Vận chuyển
HYARD HAVYARD GROUP ASA
1.90-4.52%-0.09Bán69.948K46.980M809.00Sản xuất Chế tạo
AVANCE AVANCE GAS HLDGS L
20.30-6.80%-1.48Bán1.211M1.434B2.728.01Vận chuyển
IDEX IDEX BIOMETRICS
0.77-0.77%-0.01Mua4.554M571.519M-0.46104.00Dịch vụ Thương mại
HIDDN HIDDN SOLUTIONS
1.401.09%0.01Mua1.200M33.004MTài chính
NAVA NAVAMEDIC ASA
18.00-1.10%-0.20Mua13.496K279.943M74.840.2428.00Công nghệ Sức khỏe
AKA AKASTOR ASA
3.94-1.50%-0.06Bán847.452K1.050B519.480.011543.00Dịch vụ Công nghiệp
NEXT NEXT BIOMETRICS GR
1.752.11%0.04Bán206.650K76.846M-4.45Công nghệ Điện tử
WWIB WILH WILHEL. HLDG
93.60-3.11%-3.00Bán1.995K4.324B21.01Vận chuyển
GOD GOODTECH ASA
5.255.00%0.25Bán14.009K118.726M25.450.20273.00Sản xuất Chế tạo
NPRO NORWEGIAN PROPERTY
10.900.00%0.00Bán42.194K5.430B1.8847.00Tài chính
SHLF SHELF DRILLING LTD
4.20-8.70%-0.40Bán768.759K587.183M3389.00Dịch vụ Công nghiệp
SAGA SAGA TANKERS ASA
0.74-6.33%-0.05Bán57.910K196.951M4.220.19Tài chính
ASETEK ASETEK A/S
32.755.48%1.70Sức mua mạnh51.376K807.806M-0.23Dịch vụ Công nghiệp
SOAG SPAREBANK 1 OSTFOL
206.00-4.63%-10.00Bán762.562B7.0830.49Tài chính
PSE PETROLIA SE
2.200.92%0.02Bán8.237K130.094M-0.01Năng lượng Mỏ
SDSD S.D. STANDARD DRIL
0.76-2.82%-0.02Bán1.682M442.388M8.060.10Dịch vụ Công nghiệp
DOF DOF ASA
0.774.05%0.03Bán823.815K221.589M-7.87Dịch vụ Công nghiệp
JIN JINHUI SHIPPING
4.23-2.31%-0.10Mua75.041K447.962M11.560.37Vận chuyển
THIN THIN FILM ELECTRON
0.70-2.64%-0.02Bán538.137K44.472M-6.91155.00Công nghệ Điện tử
SDRL SEADRILL LTD
4.933.18%0.15Bán1.215M436.926M-107.03Dịch vụ Công nghiệp
ODL ODFJELL DRILLING
7.800.91%0.07Bán2.474M1.776B6.251.24Dịch vụ Công nghiệp
MSEIS MAGSEIS FAIRFIELD
1.095.62%0.06Bán1.648M263.570M-6.82622.00Dịch vụ Công nghiệp
BIOTEC BIOTEC PHARMACON
7.50-2.60%-0.20Mua116.585K363.477M-0.12Công nghệ Sức khỏe
ULTIMO ULTIMOVACS ASA
33.40-0.60%-0.20Bán10.564K911.035MCông nghệ Sức khỏe
VOW VOW ASA
21.955.53%1.15Mua608.564K2.099B-0.12Dịch vụ Công nghiệp
BWLPG BW LPG LTD
29.34-5.90%-1.84Bán922.744K4.400B5.545.631798.00Dịch vụ Công nghiệp
SOFTOX_ME SOFTOX SOLUTIONS
102.00-2.86%-3.00Mua448.879K643.333M-2.9010.00Dịch vụ Thương mại
SIOFF SIEM OFFSHORE INC
0.800.00%0.00Bán10.860K785.181M1335.00Dịch vụ Công nghiệp
PLT POLIGHT ASA
58.007.41%4.00Mua55.715K434.238M-7.34Công nghệ Điện tử
SBLK STAR BULK CARRIERS
55.00-6.78%-4.00Bán11.285K5.717B-1.65181.00Vận chuyển
TECH TECHSTEP ASA
2.24-1.75%-0.04Bán90.505K374.424M-0.41211.00Dịch vụ Công nghệ
EMGS ELECTROMAGNETIC GE
0.601.87%0.01Bán267.006K77.272M1.07Dịch vụ Công nghiệp
KID KID ASA
42.001.20%0.50Bán135.559K1.727B8.115.12Dịch vụ Phân phối
INC INCUS INVESTOR ASA
0.730.00%0.00Mua36.558K82.246M23.250.03Tài chính
POL POLARIS MEDIA ASA
30.004.17%1.20Mua44.782K1.375B9.013.20Dịch vụ Khách hàng
ELK ELKEM ASA
13.88-3.41%-0.49Bán1.645M8.476B9.751.476370.00Khoáng sản phi năng lượng
ALNG AWILCO LNG ASA
1.18-2.48%-0.03Bán170.352K165.686M-0.528.00Năng lượng Mỏ
BRG BORREGAARD ASA
92.80-1.17%-1.10Bán93.259K9.615B22.464.191126.00Công nghiệp Chế biến
INSR INSR INSURANCE GRP
3.34-5.38%-0.19Bán12.480K518.585M-0.68Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất