Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
HAVI HAVILA SHIPPING
7.2024.14%1.40Sức mua mạnh1.882M137.903M-4.85Dịch vụ Công nghiệp
ROM ROMREAL INVEST LTD
1.70-10.05%-0.19Mua55.030K78.185M-0.97Tài chính
SDRL SEADRILL LTD
1.8111.17%0.18Bán1.629M163.627M3175.00Dịch vụ Công nghiệp
ENVIP ENVIPCO HOLDING NV
24.12-7.18%-1.86Bán952929.542M3.420.77Sản xuất Chế tạo
NTI NORSK TITANIUM AS
8.90-5.32%-0.50Sức bán mạnh1.718K1.992B92.00Khoáng sản phi năng lượng
RISH GC RIEBER SHIPPING
7.75-7.74%-0.65Bán69.589K722.673M-0.0480.00Dịch vụ Công nghiệp
GEOS GOLDEN ENGY OFFSHO
0.886.71%0.06Mua62.312K37.452M-3.83Vận chuyển
ABS ARCTIC BIOSCIENCE
18.50-1.32%-0.25Bán395455.568M-1.3913.00Công nghệ Sức khỏe
NORTH NORTH ENERGY ASA
2.558.51%0.20Mua275.634K275.541M3.840.61Năng lượng Mỏ
DLTX DLT ASA
8.75-4.58%-0.42Bán592.579K501.596M277.240.03Khoáng sản phi năng lượng
AKOBO AKOBO MINERALS AB
7.554.86%0.35Sức mua mạnh95.284K296.313MKhoáng sản phi năng lượng
OTOVO OTOVO AS
18.925.88%1.05Sức mua mạnh236.623K1.904B116.00Dịch vụ Công nghiệp
QEC QUESTERRE ENERGY
1.243.33%0.04Mua1.737M525.268M27.060.048.00Năng lượng Mỏ
LIFE LIFECARE AS
1.76-3.08%-0.06Bán41.054K150.180MCông nghệ Sức khỏe
TRVX TARGOVAX ASA
7.146.73%0.45Mua443.023K579.236M-1.1720.00Công nghệ Sức khỏe
INSR INSR INSURANCE GRP
0.30-5.21%-0.02Bán62.406K46.895M-2.04Tài chính
BORR BORR DRILLING LTD
6.907.31%0.47Mua929.217K1.759B-9.25Dịch vụ Công nghiệp
HMONY HARMONYCHAIN AS
0.874.35%0.04Bán805.336K143.739MCông nghệ Điện tử
DSRT DESERT CONTROL AS
21.13-3.91%-0.86Mua38.181K895.535M6.00Công nghiệp Chế biến
ALNG AWILCO LNG ASA
4.251.19%0.05Mua983.042K556.704M15.500.298.00Năng lượng Mỏ
QFUEL QUANTAFUEL ASA
25.94-4.35%-1.18Bán607.813K4.039B-1.9953.00Dịch vụ Phân phối
SOHO SONANS HOLDING AS
53.852.57%1.35Bán20.633K1.890B284.00Dịch vụ Thương mại
WILS WILSON ASA
39.802.58%1.00Mua3.045K1.702B7.355.471645.00Vận chuyển
HAV HAV GROUP ASA
15.800.39%0.06Bán10.762K550.690M142.00Công nghệ Điện tử
HPUR HEXAGON PURUS ASA
29.32-2.27%-0.68Bán60.287K6.873B-1.61Sản xuất Chế tạo
ICEGR ICE GROUP ASA
14.002.19%0.30Bán117.129K2.766B-4.12Truyền thông
NSOL NORSK SOLAR AS
6.35-4.51%-0.30Sức bán mạnh14.455K497.223MDịch vụ Công nghiệp
KOA KONGSBERG AUTOMOT
2.430.58%0.01Bán9.914M2.463B11.940.2011234.00Sản xuất Chế tạo
HYN HYNION AS
3.951.60%0.06Bán228.491K216.970M2.00Bán Lẻ
NOL NORTHERN OCEAN LTD
7.715.18%0.38Mua91.877K467.671M-7.043.00Dịch vụ Công nghiệp
5PG 5TH PLANET GAMES
0.94-2.40%-0.02Bán528.525K102.065M-0.2420.00Dịch vụ Công nghệ
ANORA ANORA GROUP OYJ
100.201.31%1.30Theo dõi2.863K6.956B22.254.40637.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZENA ZENITH ENERGY LTD
0.123.32%0.00Mua4.991M162.871M-0.0159.00Năng lượng Mỏ
NEL NEL ASA
14.705.95%0.82Mua5.937M20.266B-0.17393.00Sản xuất Chế tạo
AKAST AKASTOR ASA
5.745.90%0.32Mua13.787K1.472B-1.011581.00Dịch vụ Công nghiệp
MWTR MELTWATER BV
42.05-3.41%-1.49Bán97.012K12.874BDịch vụ Công nghệ
ASTK ASETEK A/S
35.40-0.28%-0.10Bán237.625K912.459M7.454.51Dịch vụ Công nghiệp
IOX INTEROIL ASA
0.931.52%0.01Bán179.063K167.589M-0.5153.00Năng lượng Mỏ
NTS NTS ASA
94.004.44%4.00Mua1.915K11.314B36.252.55886.00Vận chuyển
KAHOT KAHOOT! ASA
63.85-3.11%-2.05Mua1.466M31.842BDịch vụ Công nghệ
MSEIS MAGSEIS FAIRFIELD
3.450.73%0.03Bán243.791K916.949M-0.72370.00Dịch vụ Công nghiệp
PCIB PCI BIOTECH HLDG
16.310.87%0.14Bán61.311K603.568M-2.4015.00Công nghệ Sức khỏe
DOF DOF ASA
0.585.61%0.03Bán711.678K175.000M-1.203126.00Dịch vụ Công nghiệp
ELOP ELOP AS
4.661.75%0.08Bán126.954KSản xuất Chế tạo
ZWIPE ZWIPE AS
31.982.24%0.70Mua3.109K1.032B-1.85Công nghệ Điện tử
PRS PROSAFE SE (SN)
1.05-1.13%-0.01Bán132.830K93.266M-16.2899.00Dịch vụ Công nghiệp
ASTRO ASTROCAST SA
58.000.17%0.10Mua4.317KCông nghệ Điện tử
FLYR FLYR AS
3.874.64%0.17Bán1.542M554.700M16.00Vận chuyển
TGS TGS ASA
86.302.28%1.92Bán65.951K9.858B-5.34462.00Dịch vụ Công nghiệp
ENSU ENSURGE MICROPOWER
0.69-0.86%-0.01Bán1.695M1.223B-0.6122.00Công nghệ Điện tử
STATT STATT TORSK AS
2.50-1.98%-0.05Bán74.592K423.587MCông nghiệp Chế biến
OTS OCEANTEAM ASA
2.82-2.42%-0.07Bán22.594K98.871M-11.7611.00Dịch vụ Công nghiệp
NODL NORTHERN DRILLING
10.242.91%0.29Bán15.648K160.524M-1.981.00Dịch vụ Công nghiệp
NAPA NAPATECH A/S
16.204.52%0.70Bán14.402K1.288B0.30Công nghệ Điện tử
TIETO TIETOEVRY OYJ
274.20-5.38%-15.60Sức bán mạnh2.252K33.995B14.1319.6623632.00Dịch vụ Công nghệ
GEG SEABIRD EXPL PLC
4.45-1.55%-0.07Bán37.087K153.439M-2.56Dịch vụ Công nghiệp
SOFF SOLSTAD OFFSHORE
5.493.20%0.17Bán152.734K400.542M-377.56Dịch vụ Công nghiệp
CARBN CARBON TRANSITION
1.290.47%0.01Bán379.838K273.689M-1.55Vận chuyển
ZAP ZAPTEC AS
57.800.96%0.55Mua244.118K4.311B-0.0534.00Sản xuất Chế tạo
SIOFF SIEM OFFSHORE INC
2.76-2.35%-0.07Bán325.143K675.951MDịch vụ Công nghiệp
PGS PGS ASA
4.354.02%0.17Mua1.843M1.670B-3.60Dịch vụ Công nghiệp
TECH TECHSTEP ASA
4.70-4.08%-0.20Mua389.616K1.027B-0.40289.00Dịch vụ Công nghệ
AQUA AQUALISBRAEMAR LOC
9.40-1.26%-0.12Bán20.185K922.703M790.00Dịch vụ Công nghiệp
OSUN OCEAN SUN AS
17.101.18%0.20Bán16.136K759.760M7.00Công nghệ Điện tử
CIRCA CIRCA GROUP AS
14.80-2.94%-0.45Bán158.612KCông nghệ Sức khỏe
VACC VACCIBODY AS
68.80-2.69%-1.90Bán35.281K20.292B51.00Công nghệ Sức khỏe
MPCES MPC ENERGY SOLUTIO
28.60-4.35%-1.30Sức bán mạnh29.741K665.275M2.00Công ty dịch vụ công cộng
NSKOG NORSKE SKOG ASA
34.15-1.87%-0.65Mua105.525K3.280B-19.312332.00Công nghiệp Chế biến
OET OKEANIS ECO TANKER
81.70-2.27%-1.90Bán74.566K2.707B2.7829.90Sản xuất Chế tạo
BWE BW ENERGY LIMITED
25.004.60%1.10Mua160.127K6.166B-1.68Dịch vụ Công nghiệp
BEWI BEWI ASA
47.802.80%1.30Sức mua mạnh65.355K7.282B17.912.31Công nghiệp Chế biến
PROXI PROXIMAR SEAFOOD
7.500.73%0.05Bán8.596K296.259MHàng tiêu dùng không lâu bền
WEST WESTERN BULK CHART
34.50-3.09%-1.1029.768K1.183B4.53Vận chuyển
EFUEL EVERFUEL A/S
51.002.41%1.20Bán27.242K3.884BCông nghiệp Chế biến
ENDUR ENDUR ASA
0.670.60%0.00Bán966.585K760.700M-0.71464.00Dịch vụ Công nghiệp
AGLX AGILYX AS
28.60-2.89%-0.85Bán16.068K2.283B-1.5862.00Dịch vụ Công nghiệp
SKI SKITUDE HOLDING AS
3.31-2.52%-0.09Sức bán mạnh9.302K299.243M37.00Dịch vụ Công nghệ
WSTEP WEBSTEP ASA
32.000.31%0.10Mua369862.274M22.381.41Dịch vụ Công nghệ
RANA RANA GRUBER AS
51.60-0.77%-0.40Bán169.763K1.941B267.00Khoáng sản phi năng lượng
SBO SELVAAG BOLIG AS
54.20-2.17%-1.20Bán47.149K5.180B10.525.14Khách hàng Lâu năm
BANO BANK NORWEGIAN ASA
104.100.10%0.10Mua9.940K19.438B11.588.97100.00Tài chính
NTEL NORTEL AS
27.004.65%1.20Sức mua mạnh267371.945M40.00Truyền thông
BCS BERGEN CARBON SOLU
37.10-2.34%-0.89Bán46.507K1.419BSản xuất Chế tạo
LYTIX LYTIX BIOPHARMA AS
13.50-3.56%-0.50Mua11.084K542.346M7.00Công nghệ Sức khỏe
ULTI ULTIMOVACS ASA
137.002.39%3.20Sức mua mạnh65.360K4.282B-3.9321.00Công nghệ Sức khỏe
EXTX EXACT THERAPEUTICS
18.60-4.12%-0.80Sức bán mạnh75581.848MCông nghệ Sức khỏe
VGM VOW GREEN METALS
6.01-4.11%-0.26Bán50.195KDịch vụ Công nghiệp
HYARD HAVYARD GROUP ASA
11.30-1.40%-0.16Bán40.652K283.360M490.00Sản xuất Chế tạo
PSE PETROLIA SE
7.74-2.27%-0.18Bán20.329K468.340M22.020.35206.00Năng lượng Mỏ
MPCC MPC CONTAIN SHIPS
21.60-1.82%-0.40Bán3.707M9.761B-0.58Vận chuyển
DNO DNO ASA
9.163.27%0.29Sức mua mạnh3.591M8.652B-0.771257.00Năng lượng Mỏ
ODFB ODFJELL SE
28.802.86%0.80Mua9.464K2.243B-2.362294.00Vận chuyển
KING KINGFISH COMPANY
23.751.06%0.25Sức bán mạnh11.280K1.592BDịch vụ Phân phối
KOMP KOMPLETT BANK ASA
8.342.96%0.24Mua172.948K1.514B6.321.28148.00Tài chính
BWO BW OFFSHORE LTD
25.901.33%0.34Bán235.572K4.622B8.343.641927.00Dịch vụ Công nghiệp
ASA ATLANTIC SAPPH ASA
38.952.64%1.00Bán221.813K3.454B-7.54159.00Công nghiệp Chế biến
ELABS ELLIPTIC LABORATOR
227.501.11%2.50Bán9.447K2.321B-0.62Dịch vụ Công nghệ
PROT PROTECTOR FORS ASA
88.00-1.90%-1.70Bán12.303K7.388B4.4519.85428.00Tài chính
HRGI HORISONT ENERGI AS
45.50-2.79%-1.30Bán5.405KCông nghiệp Chế biến
TECO TECO 2030 ASA
5.80-1.69%-0.10Bán14.416K750.743M-0.2318.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm