Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
79.230B
Giá trị vốn hóa thị trường
791.930K
Khối lượng
−4.64%
Thay đổi
−9.53%
Hiệu suất Tháng
+0.06%
Hiệu suất Năm
−6.34%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AKSO AKER SOLUTIONS ASA
23.21-8.04%-2.03Bán3.753M87114112.4612.323B-1.3314494.00
AQUA AQUALISBRAEMAR LOC ASA
10.20-1.92%-0.20Bán253.221K2582854.201.008B-0.16790.00
AWDR AWILCO DRILLING PLC
3.731.91%0.07Bán25.971K96871.83199.768M-23.62127.00
BWE BW ENERGY LIMITED
21.40-8.15%-1.90Sức bán mạnh1.324M28343551.006.011B
BWLPG BW LPG LTD
47.10-3.92%-1.92Bán563.445K26538258.376.780B3.9612.362000.00
BWO BW OFFSHORE LTD
26.40-5.04%-1.40Sức bán mạnh520.435K13739484.005.027B9.113.641927.00
DOF DOF ASA
0.56-0.18%-0.00Sức bán mạnh794.524K444933.44177.532M-0.253126.00
EIOF EIDESVIK OFFSHORE ASA
4.15-3.26%-0.14Bán197.173K818267.95266.624M-3.05420.00
EMGS ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
1.30-2.11%-0.03Sức bán mạnh105.771K137290.76173.666M0.0317.00
GEG SEABIRD EXPLORATION PLC
4.570.00%0.00Bán62.533K285775.81163.133M-1.75
HAVI HAVILA SHIPPING
3.94-4.37%-0.18Bán211.143K831903.4297.958M-4.85
MSEIS MAGSEIS FAIRFIELD ASA
3.58-3.51%-0.13Sức bán mạnh837.170K2992882.75991.911M-0.81370.00
OCY OCEAN YIELD ASA
41.06-0.34%-0.14Mua6.194K254325.647.219B-0.9220.00
ODL ODFJELL DRILLING LIMITED
17.67-6.36%-1.20Sức bán mạnh1.258M22222799.194.468B3.705.102628.00
OTS OCEANTEAM ASA
2.50-3.85%-0.10Sức bán mạnh2.891K7227.5088.949M-11.7611.00
PGS PGS ASA
3.46-8.80%-0.33Sức bán mạnh6.661M23046167.321.520B-4.17
PRS PROSAFE SE (SN)
1.10-4.18%-0.05Sức bán mạnh943.753K1038128.30101.009M-14.5599.00
RISH GC RIEBER SHIPPING ASA
6.853.79%0.25Mua15.203K104140.55568.176M2.782.3780.00
SIOFF SIEM OFFSHORE INC
2.86-6.84%-0.21Bán618.740K1769596.40733.276M
SOFF SOLSTAD OFFSHORE ASA
5.061.20%0.06Bán1.080M5467112.42376.655M-377.56
SUBC SUBSEA 7 S.A.
64.06-7.02%-4.84Sức bán mạnh1.432M91740646.3020.511B-2.08
TGS TGS ASA
84.24-5.92%-5.30Sức bán mạnh259.064K21823550.8410.424B55.681.65462.00
Tải thêm