Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
96.101B
Giá trị vốn hóa thị trường
189.511K
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−23.30%
Hiệu suất Tháng
−46.51%
Hiệu suất Năm
−47.38%
Hiệu suất YTD
           
5PG 5TH PLANET GAMES A/S
2.562.60%0.07Mua899.544K2307330.36410.314M
AUTO AUTOSTORE HOLDINGS LTD
15.56-2.14%-0.34Bán1.658M25797670.8854.514B-0.03585.00
CAN CANOPY HOLDINGS AS
0.83-7.33%-0.07Bán Mạnh56.683K47273.6279.223M-1.65
CONTX CONTEXTVISION AB
7.592.15%0.16Bán1.140K8652.60574.841M-0.0253.00
CSAM CSAM HEALTH GROUP AS
53.004.74%2.40Mua50026500.001.058B-4.48288.00
CYVIZ CYVIZ AS
34.700.58%0.20Mua3.207K111282.90444.553M-3.37109.00
DLTX DLTX ASA
3.923.71%0.14Bán225.052K881078.58267.840M-0.24
ECO ECOONLINE HOLDING AS
22.200.45%0.10Mua383.489K8513455.803.677B-1.54517.00
HDLY HUDDLY AS
5.912.60%0.15Bán8.215K48550.651.246B-1.45103.00
HOC HOUSE OF CONTROL GROUP AS
5.901.72%0.10Bán20.047K118277.30331.178M-2.11124.00
HUDL HUDDLESTOCK FINTECH AS
2.82-6.00%-0.18Bán Mạnh220.359K621412.38386.229M-0.1639.00
INDCT INDUCT AS
7.402.78%0.20Mua10.000K74000.00114.328M-0.1527.00
KAHOT KAHOOT! ASA
19.05-0.94%-0.18Bán936.809K17841527.419.405B0.00
LINK LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
11.490.97%0.11Bán65.845K756559.053.349B-0.28714.00
MNTR MINTRA HOLDING AS
3.79-0.26%-0.01Bán537.892K2038610.68706.545M21.820.15133.00
MRCEL MERCELL HOLDING ASA
6.080.66%0.04Mua820.297K4987405.763.037B-0.32692.00
MWTR MELTWATER N.V.
11.113.16%0.34Bán265.526K2949993.863.297B-1.752255.00
NORDH NORDHEALTH AS
21.30-7.39%-1.70Bán Mạnh6.334K134914.201.708B251.00
ORN ORN SOFTWARE HOLDING AS
6.080.66%0.04Mua18.500K112480.00573.943M-0.56
PEXIP PEXIP HOLDING ASA
13.713.71%0.49Bán173.432K2377752.721.380B-1.59
PMG PLAY MAGNUS AS
8.00-3.61%-0.30Bán107.211K857688.00510.058M234.00
PSKY PATIENTSKY GROUP AS
2.60-0.95%-0.03Bán Mạnh9.178K23862.80522.015M-0.51176.00
RIVER RIVER TECH PLC
52.40-6.09%-3.40Bán Mạnh603144.001.072B
SMCRT SMARTCRAFT ASA
15.800.64%0.10Bán2.670K42186.002.693B0.24
TECH TECHSTEP ASA
2.47-1.20%-0.03Bán18.080K44657.60523.593M-0.32384.00
VOLUE VOLUE ASA
23.801.71%0.40Bán18.812K447725.603.367B164.900.14648.00
WSTEP WEBSTEP ASA
31.500.96%0.30Mua5.300K166950.00854.945M16.161.94478.00
Tải thêm