Dược phẩm: Khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.383B
Giá trị vốn hóa thị trường
265.075K
Khối lượng
+2.02%
Thay đổi
+25.91%
Hiệu suất Tháng
+48.66%
Hiệu suất Năm
+55.85%
Hiệu suất YTD
          
NANOV NORDIC NANOVECTOR
23.96-1.64%-0.40Mua151.613K2.383B-4.9436.00
Tải thêm