Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

11
Cổ phiếu
342.216B
Giá trị vốn hóa thị trường
92.596K
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
+7.57%
Hiệu suất Tháng
+27.44%
Hiệu suất Năm
+16.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
74.45 NOK+0.61%29.016K0.0815.117B NOK125.000.60 NOK−95.47%7.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BAKKAP/F BAKKAFROST
519.0 NOK+0.97%16.929K0.4131.072B NOK49.7810.43 NOK−69.44%2.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BFISHBIOFISH HOLDING AS
1.10 NOK0.00%35K0.2697.162M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HBCHOFSETH BIOCARE AS
2.59 NOK−8.16%1K0.021.106B NOK−0.23 NOK+35.85%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KINGKINGFISH COMPANY NV (THE)
8.50 NOK+7.59%2250.03926.7M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
42.36 NOK+0.38%80.777K0.0725.474B NOK−0.59 NOK−110.25%5.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MASMASOVAL AS
25.0 NOK−1.19%3.034K0.293.112B NOK−0.43 NOK−108.52%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MOWIMOWI ASA
192.60 NOK+0.71%47.03K0.0899.699B NOK22.288.64 NOK−41.21%3.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ORKORKLA ASA
80.12 NOK−0.27%277.423K0.3079.706B NOK14.925.37 NOK+3.37%3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PROXIPROXIMAR SEAFOOD AS
3.66 NOK0.00%17.325K0.09207.769M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SALMSALMAR ASA
586.8 NOK+0.45%33.166K0.2785.698B NOK57.1610.27 NOK−68.90%3.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua