Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

6
Cổ phiếu
88.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
170.817K
Khối lượng
+3.73%
Thay đổi
−2.22%
Hiệu suất Tháng
−49.09%
Hiệu suất Năm
−41.84%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
1.952B2.01%62.485K1
925.972M0.80%4.360K1
2.874B5.20%167.657K1
82.890B1.244.17%479.861K3
Tải thêm