Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

19
Cổ phiếu
51.426B
Giá trị vốn hóa thị trường
119.997K
Khối lượng
−1.38%
Thay đổi
−1.56%
Hiệu suất Tháng
+32.53%
Hiệu suất Năm
+17.19%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
12.048B-2.65%251.668K7
10.228B3.19%34.139K4
26.539B-2.43%79.341K7
2.611B-2.85%261.982K1
Tải thêm