Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
144.008B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.017M
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+0.71%
Hiệu suất Tháng
−18.37%
Hiệu suất Năm
−17.48%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKOBOAKOBO MINERALS AB
5.00 NOK−9.09%55.838K1.38263.251M NOK−3.17 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMABYGGMA ASA
21.1 NOK+0.48%4.802K1.521.473B NOK11.031.91 NOK−56.56%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
BORBORGESTAD ASA
0.274 NOK+0.37%499.657K0.83351.531M NOK−0.85 NOK−311.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ELKELKEM ASA
17.64 NOK+2.26%675.573K0.6611.148B NOK7.882.24 NOK−86.60%34.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GEMGREEN MINERALS AS
5.50 NOK−5.17%860.221K1.1977.255M NOK−0.78 NOK−6.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NHYNORSK HYDRO ASA
62.28 NOK+0.32%3.644M1.13125.889B NOK19.803.15 NOK−79.17%9.07%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
NOMNORDIC MINING ASA
0.763 NOK−9.17%67.516M3.031.654B NOK−0.19 NOK−132.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NTINORSK TITANIUM AS
1.015 NOK−12.50%230.288K1.81274.068M NOK−0.74 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RANARANA GRUBER ASA
77.7 NOK+0.39%71.852K0.652.877B NOK5.0515.39 NOK+41.84%14.27%Khoáng sản phi năng lượng
Mua