Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

37
Cổ phiếu
210.608B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.791M
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
−19.47%
Hiệu suất Tháng
−21.51%
Hiệu suất Năm
−23.67%
Hiệu suất YTD
           
5PG 5TH PLANET GAMES A/S
1.17-5.04%-0.06Bán2.256M2635424.98130.771M-0.2820.00
ARR ARRIBATEC SOLUTION
0.89-1.44%-0.01Bán1.692M1500443.88526.413M171.00
ATEA ATEA ASA
148.80-2.62%-4.00Bán Mạnh115.055K17120184.0017.037B23.276.707337.00
AUTO AUTOSTORE HOLDINGS LTD
20.92-2.72%-0.58Bán6.497M135926800.4473.731B357.00
AYFIE AYFIE GROUP AS
1.20-4.38%-0.06Bán Mạnh54.100K64920.00139.188M-0.2525.00
BOUV BOUVET ASA
68.00-1.45%-1.00Bán72.644K4939792.007.162B28.812.421656.00
CAN CANOPY HOLDINGS AS
1.80-2.71%-0.05Bán Mạnh399.855K719739.00162.865M37.00
CARA CARASENT ASA
33.407.92%2.45Bán85.518K2856301.372.453B-0.5777.00
CRAYN CRAYON GROUP HOLDING ASA
156.60-0.89%-1.40Bán213.102K33371775.3313.849B1.34
CSAM CSAM HEALTH GROUP AS
71.70-4.40%-3.30Bán Mạnh23.266K1668172.131.568B-3.16168.00
CYVIZ CYVIZ AS
37.70-0.75%-0.28Bán Mạnh7.184K270800.88489.395M108.00
ECO ECOONLINE HOLDING AS
17.904.05%0.70Bán81714622.672.844B
ELABS ELLIPTIC LABORATORIES ASA
20.90-1.88%-0.40Bán408.294K8533344.602.212B-0.02
HDLY HUDDLY AS
8.82-0.62%-0.06Bán226.941K2001392.681.920B-1.0471.00
HOC HOUSE OF CONTROL GROUP AS
10.005.26%0.50Bán7.869K78690.00542.447M-1.1094.00
HUDL HUDDLESTOCK FINTECH AS
2.94-2.65%-0.08Bán Mạnh357.596K1051332.24360.293M
INDCT INDUCT AS
7.52-0.79%-0.06Bán Mạnh40.670K305838.40100.511M-0.367.00
KAHOT KAHOOT! ASA
31.16-0.06%-0.02Bán5.019M156394408.1615.172B
KAL KALERA AS
7.745.88%0.43Bán835.611K6467629.141.530B107.00
LINK LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
12.36-3.12%-0.40Bán1.401M17321201.733.755B-0.95649.00
MNTR MINTRA HOLDING AS
3.654.29%0.15Bán401.624K1465927.60650.765M30.650.11110.00
MRCEL MERCELL HOLDING ASA
4.63-0.32%-0.01Bán3.255M15085302.752.338B-0.57456.00
MWTR MELTWATER N.V.
20.001.47%0.29Bán837.413K16748260.005.921B
NORDH NORDHEALTH AS
30.50-7.58%-2.50Bán Mạnh13.213K402996.502.640B127.00
ORN ORN SOFTWARE HOLDING AS
5.19-2.08%-0.11Bán6.553K34010.07500.312M
OTEC OTELLO CORPORATION ASA
26.651.72%0.45Mua111.742K2977924.302.942B607.00
PEXIP PEXIP HOLDING ASA
29.82-2.23%-0.68Bán895.248K26696295.363.185B-1.46361.00
PMG PLAY MAGNUS AS
13.26-1.78%-0.24Bán Mạnh166.526K2208134.76763.938M
PSKY PATIENTSKY GROUP AS
3.27-3.39%-0.12Bán Mạnh248.037K812321.18674.144M151.00
RIVER RIVER TECH PLC
59.006.31%3.50Bán2.263K133517.001.055B
SMCRT SMARTCRAFT ASA
20.520.12%0.03Bán Mạnh99.294K2038009.353.516B
STRO STRONGPOINT ASA
20.603.52%0.70Bán96.115K1979969.00879.118M3.565.78458.00
TECH TECHSTEP ASA
3.440.00%0.00Bán126.113K433828.72721.120M-0.45289.00
TIETO TIETOEVRY OYJ
258.400.78%2.00Bán2.181K563570.3830.572B11.6622.0223632.00
VOLUE VOLUE ASA
49.754.30%2.05Bán100.223K4986094.256.863B180.200.26
WSTEP WEBSTEP ASA
33.101.53%0.50Bán6.092K201645.19888.762M20.561.60415.00
XPLRA XPLORA TECHNOLOGIES AS
19.32-5.76%-1.18Bán Mạnh63.897K1234490.04815.569M-0.9440.00
Tải thêm