Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

31
Cổ phiếu
286.422B
Giá trị vốn hóa thị trường
553.966K
Khối lượng
+2.39%
Thay đổi
+9.48%
Hiệu suất Tháng
+13.93%
Hiệu suất Năm
+22.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
5PG5TH PLANET GAMES A/S
2.135 NOK−1.61%−0.035 NOK
Bán Mạnh
309.531K660.849K NOK451.272M NOK−0.13 NOK3
ARRARRIBATEC SOLUTION
6.206 NOK1.36%0.083 NOK
Mua
333.205K2.068M NOK422.838M NOK353
ATEAATEA ASA
153.0 NOK1.19%1.8 NOK
Sức mua mạnh
147.565K22.577M NOK16.896B NOK19.138.05 NOK8.073K
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
24.82 NOK5.39%1.27 NOK
Sức mua mạnh
1.584M39.306M NOK80.742B NOK873
AYFIEAYFIE GROUP AS
10.000 NOK−2.46%−0.252 NOK
Bán
7.524K75.24K NOK142.127M NOK−2.25 NOK33
CANCANOPY HOLDINGS AS
0.399 NOK−0.25%−0.001 NOK
Theo dõi
49.9K19.91K NOK76.053M NOK−1.69 NOK
CARACARASENT ASA
16.38 NOK4.07%0.64 NOK
Mua
110.837K1.816M NOK1.253B NOK281.440.06 NOK178
CODECODELAB CAPITAL AS
0.475 NOK5.56%0.025 NOK
Bán
56.162K26.677K NOK89.488M NOK200
CONTXCONTEXTVISION AB
8.60 NOK0.94%0.08 NOK
Bán
6.54K56.244K NOK659.171M NOK20.140.43 NOK35
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
117.7 NOK2.35%2.7 NOK
Sức mua mạnh
269.857K31.762M NOK10.28B NOK−1.39 NOK3.447K
CSAMCSAM HEALTH GROUP AS
44.9 NOK−1.75%−0.8 NOK
Theo dõi
632.829K NOK955.366M NOK−4.81 NOK317
CYVIZCYVIZ AS
38.9 NOK2.64%1.0 NOK
Sức mua mạnh
13.038K507.178K NOK488.364M NOK73.910.54 NOK158
HDLYHUDDLY AS
1.600 NOK6.67%0.100 NOK
Bán
24.509K39.214K NOK324.464M NOK−0.17 NOK133
HUDLHUDDLESTOCK FINTECH AS
1.815 NOK−6.92%−0.135 NOK
Bán Mạnh
943.374K1.712M NOK331.294M NOK
INDCTINDUCT AS
6.95 NOK23.01%1.30 NOK
Sức mua mạnh
1501.043K NOK130.998M NOK−0.30 NOK
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
12.42 NOK3.67%0.44 NOK
Mua
704.359K8.748M NOK3.545B NOK−0.51 NOK761
MNTRMINTRA HOLDING AS
2.80 NOK1.82%0.05 NOK
Theo dõi
17.623K49.344K NOK511.315M NOK138
MWTRMELTWATER N.V.
17.70 NOK−1.39%−0.25 NOK
Bán
253.411K4.485M NOK5.603B NOK−0.80 NOK2.354K
NORDHNORDHEALTH AS
23.7 NOK−0.84%−0.2 NOK
Mua
2.196K52.045K NOK1.917B NOK398
NTGNORDIC TECHNOLOGY GROUP AS
5.00 NOK−9.91%−0.56 NOK
Bán Mạnh
6.5K32.5K NOK
OTECOTELLO CORPORATION ASA
7.68 NOK−0.26%−0.02 NOK
Bán
3.197K24.553K NOK420.414M NOK4.611.67 NOK
PEXIPPEXIP HOLDING ASA
23.84 NOK0.34%0.08 NOK
Mua
104.187K2.484M NOK2.481B NOK−1.71 NOK329
RIVERRIVER TECH PLC
41.8 NOK6.09%2.4 NOK
Mua
80933.816K NOK859.085M NOK
SCHASCHIBSTED ASA
215.0 NOK0.94%2.0 NOK
Sức mua mạnh
175.391K37.709M NOK48.326B NOK−29.60 NOK6.077K
SCHBSCHIBSTED ASA
202.6 NOK0.60%1.2 NOK
Mua
133.322K27.011M NOK48.326B NOK−29.60 NOK6.077K
SMCRTSMARTCRAFT ASA
20.1 NOK0.00%0.0 NOK
Bán
120.599K2.424M NOK3.448B NOK41.810.48 NOK186
TGSTGS ASA
156.0 NOK4.00%6.0 NOK
Bán
272.314K42.481M NOK18.585B NOK33.854.66 NOK908
TIETOTIETOEVRY OYJ
308.6 NOK0.46%1.4 NOK
Theo dõi
329.875K NOK36.253B NOK15.8019.57 NOK24.32K
UNIVUNIVID ASA
0.739 NOK8.84%0.060 NOK
Bán
439.948K325.122K NOK69.717M NOK−5.56 NOK
VOLUEVOLUE ASA
18.74 NOK9.08%1.56 NOK
Mua
54.974K1.03M NOK2.472B NOK69.410.27 NOK778
XPLRAXPLORA TECHNOLOGIES AS
8.58 NOK−1.61%−0.14 NOK
Mua
57.509K493.427K NOK363.246M NOK−1.96 NOK139