Cổ phiếu PeruCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Peru này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
114.00USD0.00%0.00USD
Mua
7798
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
111.85PEN0.06%0.07PEN
Sức mua mạnh
455.033K
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.97PEN−1.02%−0.01PEN
Mua
12.919K12.531K32.808MPENCông nghiệp Chế biến