Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Peru

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
SPCCPI1 SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
44.0023.13-2.660B5.18
CPAC CEMENTOS PACASMAYO SAA
6.2519.49-148.611M1.08
CASAGRC1 CASA GRANDE SAA
5.9517.11-7.081M0.99
CRECAPC1 CREDICORP CAPITAL PERU SAA
3.0014.84-25.400M0.45
ALICORC1 ALICORP SAA
6.3813.15-213.374M0.83
SHPC1 SHOUGANG HIERRO PERU
22.0012.94-16.716M2.85
MINSURI1 MINSUR SA
3.1810.8900.34
HIDRA2C1 EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.2610.63-108.746M0.13
SIDERC1 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
1.499.82-80.090M0.14
LUSURC1 LUZ DEL SUR SA
14.007.86-338.733M0.86
ENGIEC1 ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
6.286.46-213.672M0.37
FERREYC1 FERREYCORP SAA
1.975.48-148.127M0.24
BBVAC1 BANCO BBVA PERU
2.004.360.09
CVERDEC1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
21.502.7202.07
INRETC1 INRETAIL PERU CORP
37.791.84-229.433M2.46
BROCALC1 MINERA EL BROCAL
5.591.4900.09
CREDITC1 BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.900.13-1.304B0.00
Tải thêm