Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1.819B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.027K
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
−2.03%
Hiệu suất Tháng
+141.04%
Hiệu suất Năm
+35.75%
Hiệu suất YTD
           
ANDAHUC1 EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI
0.32-0.31%-0.00Bán15.000K4800.00
CARTAVC1 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
39.500.00%0.00Mua26710546.50816.698M6.835.78
CASAGRC1 CASA GRANDE SAA
8.401.20%0.10Mua1.201K10088.40699.147M5.461.526168.00
POMALCC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
0.32-2.74%-0.01Bán84.000K26880.00103.671M2.660.12
PUCALAC1 AGRO PUCALA SAA
0.240.00%0.00Bán35.559K8534.16
SNJACIC1 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD
7.000.00%0.00Mua1581106.00199.169M3.661.91
Tải thêm