Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
229.087B
Giá trị vốn hóa thị trường
17
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
+20.05%
Hiệu suất Tháng
−17.08%
Hiệu suất Năm
−6.37%
Hiệu suất YTD
           
FDX FEDEX CORP
242.500.17%0.41Mua174122.50227.201B
Tải thêm