Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
592.904M
Giá trị vốn hóa thị trường
32.100K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−22.73%
Hiệu suất Tháng
−54.05%
Hiệu suất Năm
−51.43%
Hiệu suất YTD
           
AENZAC1 AENZA SAA
0.680.00%0.00Bán32.100K21828.00592.904M
Tải thêm