Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

32
Cổ phiếu
657.163B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.516K
Khối lượng
−2.02%
Thay đổi
−10.44%
Hiệu suất Tháng
−11.06%
Hiệu suất Năm
−22.78%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
6.975B0.000.68%44.760K4
369.247B4.71-2.50%6.621K14
264.543B3.75-0.67%1.751K10
16.399B24.97-0.15%39.268K4
Tải thêm