Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
2.793B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.041K
Khối lượng
−2.74%
Thay đổi
+1.53%
Hiệu suất Tháng
+87.31%
Hiệu suất Năm
+32.78%
Hiệu suất YTD
           
CARTAVC1 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
33.70-9.16%-3.40Bán50016850.00696.778M5.946.24
CASAGRC1 CASA GRANDE SAA
7.20-5.88%-0.45Bán Mạnh5.000K36000.00606.489M4.561.686168.00
EXALMC1 PESQUERA EXALMAR SA
2.483.33%0.08Sức mua mạnh10.000K24800.00732.930M3.630.66
LAREDOC1 AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA
14.120.00%0.00Mua1.077K15207.24163.275M5.232.70
POMALCC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
0.19-2.56%-0.01Mua160.730K30538.7059.871M
QUIMPAC1 QUIMPAC SA
1.000.00%0.00Mua9.350K9350.00503.201M0.501.98
UNITEXI1 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL SA
0.210.00%0.00Bán1.226K257.4630.472M-0.12
Tải thêm