Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

10
Cổ phiếu
2.958B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.485K
Khối lượng
+1.60%
Thay đổi
+10.56%
Hiệu suất Tháng
+120.91%
Hiệu suất Năm
+42.99%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
2.802B40.822.15%8.751K7
156.788M0.00-8.12%3.717K3
Tải thêm