Vận chuyển (Khu vực)

2
Cổ phiếu
268.289B
Giá trị vốn hóa thị trường
116
Khối lượng
+1.36%
Thay đổi
+14.94%
Hiệu suất Tháng
−18.86%
Hiệu suất Năm
−8.69%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
235.153B1.920.17%171
33.136B9.83%8171
Tải thêm