Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
19.050B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.757K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.43%
Hiệu suất Tháng
+16.72%
Hiệu suất Năm
+1.11%
Hiệu suất YTD
           
ENDISPC1 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
3.900.00%0.00Bán12.312K48016.802.490B6.390.61
ENGEPEC1 ENEL GENERACION PERU SAA
2.570.00%0.00Bán16.733K43003.814.492B9.860.37
ENGIEC1 ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
5.550.00%0.00Bán3.500K19425.003.338B17.590.32
HIDRA2C1 EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.350.00%0.00Bán20.450K27607.501.011B8.730.15
LUSURC1 LUZ DEL SUR SA
15.850.00%0.00Mua1.240K19654.007.718B12.991.22
Tải thêm