Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường chứng khoán Philippine

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

            
ACEX ACE ENEXOR, INC.
28.2015.10%3.70Sức mua mạnh2.884M81328800.007.050B-0.15Dịch vụ Công nghiệp
BCOR BERJAYA PHILIPPINES, INC.
7.853.29%0.25Sức mua mạnh1.045M8204820.0034.079B44.080.17480.00Bán Lẻ
PHN PHINMA CORPORATION
18.422.33%0.42Sức mua mạnh66.600K1226772.005.011B4.593.92Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm